Soutěž Bezpečně Brnem Junior

Jak probíhal ročník 2021?

Jak to probíhalo?

Bezpečně Brnem Junior – soutěž s dopravní tematikou, kterou pořádal Odbor dopravy Magistrátu města Brna.

Stačilo vyplnit online kvíz s 20 otázkami formou A, B, C (správná odpověď byla vždy jen jedna). Soutěže se mohli zúčastnit žáci všech ročníků základních škol ve městě Brně a dále žáci nižších ročníků víceletých gymnázií (1. až 4. ročník u osmiletého studia a 1. a 2. ročník u šestiletého studia). Celkem proběhla 3 samostatná kola soutěže ve dvou kategoriích:

 • ročníky prvního stupně základní školy
 • ročníky druhého stupně základní školy společně s nižšími ročníky víceletých gymnázií

A co vyhodnocení?

Po skončení každého kola obdrželo 10 nejlepších soutěžících věcné ceny.

Po skončení posledního kola bylo vyhodnoceno, které třídy se umístily na celkovém prvním, druhém a třetím místě, a to bez rozlišení kategorie. Nejúspěšnější třídou se stala třída s nejvyšším bodovým výsledkem (po sečtení bodů nejlepších 10 soutěžících z dané třídy v každém kole). 

Vítězné třídy za celou soutěž:

 • 1. místo – 4.B, Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy
 • 2. místo – 4.A, Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy
 • 3. místo – 3. třída, Tyršova základní škola, Brno

Aplikace s finálními výsledky

Z výsledků všech kol soutěže jsme připravili přehlednou aplikaci, kde si můžete prohlédnout, jak si vedli žáci v jednotlivých kolech.

VÝSLEDKY A ZAJÍMAVOSTI

Ročník soutěže 2021 je za námi!
Podívejme se společně na výsledky.

Zajímavosti z 1. kola soutěže

První kolo se konalo v termínu 26. 4.–9. 5. 2021

Celkem se zaregistrovalo 232 žáků ze 43 brněnských základních škol.

Nejvyšší počet bodů mělo 23 žáků.

Nejvíce se zapojili žáci ze 4. tříd.

10 vítězů z 1. kola soutěže je z těchto ZŠ:

 1. Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám.
 2. Základní škola, Brno, Řehořova
 3. Základní škola Brno, Novoměstská
 4. Základní škola, Brno, Kamínky
 5. Základní škola Brno, Hamry
 6. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy
 7. Základní škola Brno, Čejkovická     

Desítka nejaktivnějších škol:

 1. Tyršova základní škola, Brno                                     
 2. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy                                     
 3. Základní škola, Brno, Řehořova                               
 4. Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka                                
 5. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky                                  
 6. Základní škola Brno, Hamry                                       
 7. Základní škola Brno, Hudcova                                  
 8. Základní škola a mateřská škola Brno, Husova                                  
 9. Základní škola Brno, Vejrostova                               
 10. Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám.

Nejtěžší otázka 1. stupeň

„Chodec“

A: Je výhradně kráčející osoba.

B: Je i osoba, která se pohybuje na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení.

C: Není osoba, která se pohybuje na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení.

Správná odpověď B.

53 % z celkových odpovědí bylo nesprávně.

Nejčastěji špatně odpověděli žáci 4. třídy.

Více správných odpovědí odeslali kluci.

Nejtěžší otázka 2. stupeň

„Přechod pro chodce“

A: Je místo na vozovce určené pro přecházení chodců, které může být označeno značkou.

B: Je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou.

C: Je místo vyznačené dopravními knoflíky, které může být doplněno symbolem kráčejícího chodce.

Správná odpověď B.

53 % z celkových odpovědí bylo nesprávně.

Nejčastější odpověď na otázku A .

Nejčastěji špatně odpověděli žáci 9. třídy.

Více správných odpovědí odeslaly holky.

TESTY S ODPOVĚĎMI

Níže můžete vidět test 1. kola s vyplněnými správnými odpověďmi. Všem, kteří se zapojili do soutěže, děkujeme a věříme, že ze svých chyb se poučili.