Soutěž Bezpečně Brnem Junior 2021

Jak soutěž probíhá a jaké jsou výhry?

V soutěži s dopravní tematikou, kterou pořádá odbor dopravy Magistrátu města Brna, stačí vyplnit online kvíz s 20 otázkami formou a, b, c (správná odpověď je vždy jen jedna). Soutěže se mohou zúčastnit žáci všech ročníků základních škol ve městě Brně a dále žáci nižších ročníků víceletých gymnázií (1. až 4. ročník u osmiletého studia a 1. a 2. ročník u šestiletého studia). Celkem proběhnou 3 samostatná kola soutěže ve dvou kategoriích:

 • ročníky prvního stupně základní školy
 • ročníky druhého stupně základní školy společně s nižšími ročníky víceletých gymnázií

Do každého kola soutěže je potřeba samostatná registrace. (registraci žáka může provést jen zákonný zástupce nebo jiná osoba s oprávněním jednat za žáka za účelem jeho registrace do soutěže).

Po skončení každého kola obdrží 10 nejlepších soutěžících věcné ceny. Při rovnosti bodů soutěžících rozhodne o konečném pořadí soutěžích los. Za účelem předání výhry bude zákonný zástupce soutěžícího kontaktován prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v přihlašovacím formuláři. S vyplňováním odpovědí vám mohou pomoci rodiče nebo kamarádi.

Správné odpovědi otázek budou zveřejněny po ukončení daného kola na této stránce.

Podrobné podmínky soutěže naleznete zde.

Tyto ceny můžete vyhrát

Soutěže tříd:

 1. Po skončení posledního kola vyhodnotíme, které třídy se umístily na celkovém prvním, druhém a třetím místě, a to bez rozlišení kategorie. Pro vyhodnocení pořadí se sečtou bodové výsledky nejlepších 10 soutěžících z dané třídy v každém kole. Nejúspěšnější třídou se stane třída s nejvyšším bodovým výsledkem. Zúčastní-li se ze třídy menší počet žáků než 10, zbylá místa budou ohodnocena 0 body. Při rovnosti bodů tříd rozhodne o konečném pořadí los.
 2. Třídy, které se po 3 kolech umístí na celkovém prvním, druhém a třetím místě, obdrží drobnou odměnu (každý žák této třídy, nejen žák zapojený do soutěže). Každý žák této třídy, který se soutěže zúčastnil, obdrží navíc hodnotnou výhru, a to podle celkového umístění třídy (první, druhé či třetí místo v kategorii)
 3. Termíny jednotlivých kol:
 4. 1. kolo 26. 4. – 9. 5. (výsledky)
 5. 2. kolo 17. 5. – 30. 5. (výsledky)
 6. 3. kolo 7. 6. – 20. 6.

Výsledky jednotlivých kol

1. kolo

26. 4. – 9. 5. 2021

Děkujeme za účast v prvním kole soutěže a těšíme se na vaši účast v následujícím kole, které začíná v pondělí 17.5.

Zajímavosti ze soutěže

Celkem se zaregistrovalo 232 žáků ze 43 brněnských základních škol.

Nejvyšší počet bodů mělo 23 žáků.

Nejvíce se zapojili žáci ze 4. tříd.

10 vítězů z 1. kola soutěže je z těchto ZŠ:

 1. Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám.
 2. Základní škola, Brno, Řehořova
 3. Základní škola Brno, Novoměstská
 4. Základní škola, Brno, Kamínky
 5. Základní škola Brno, Hamry
 6. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy
 7. Základní škola Brno, Čejkovická                               

Desítka nejaktivnějších škol:

 1. Tyršova základní škola, Brno                                     
 2. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy                                     
 3. Základní škola, Brno, Řehořova                               
 4. Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka                                
 5. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky                                  
 6. Základní škola Brno, Hamry                                       
 7. Základní škola Brno, Hudcova                                  
 8. Základní škola a mateřská škola Brno, Husova                                  
 9. Základní škola Brno, Vejrostova                               
 10. Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám

Správné odpovědi:

2. kolo

17. 5. – 30. 5. 2021

Děkujeme za účast v druhém kole soutěže a těšíme se na vaši účast v posledním kole, které začíná v pondělí 7. 6.

Zajímavosti ze soutěže

Celkem se zaregistrovalo 153 žáků ze 27 brněnských škol.

Nejvyšší počet bodů mělo 16 žáků.

Nejvíce se opět zapojili žáci ze 4. tříd.

Převážně se zapojili žáci z 1. stupně.

10 vítězů z 2. kola soutěže je z těchto ZŠ:

 • Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky
 • Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám.
 • Tyršova základní škola, Brno
 • Základní škola Brno, Hamry
 • Základní škola Brno, Horácké náměstí
 • Základní škola Brno, Hudcova
 • Základní škola Brno, Novoměstská
 • Základní škola, Brno, Krásného

Desítka nejaktivnějších škol:

 • Základní škola, Brno, Krásného
 • Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy
 • Základní škola Brno, Hamry
 • Základní škola, Brno, Řehořova
 • Tyršova základní škola, Brno
 • Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka
 • Základní škola Brno, Hudcova
 • Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky
 • Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám.
 • Základní škola Brno, Vejrostova

Správné odpovědi: