Kampaně

Kampaně k městské mobilitě

Cílem kampaní je zvýšit povědomí občanů o udržitelné mobilitě, upozornit na problémy v dopravě a hledat řešení šetrná ke klimatu a životnímu prostředí.

Téma udržitelné a bezpečné městské mobility se proto prolíná napříč všemi kampaněmi, které v průběhu roku realizujeme. Cílem tak není pouze vzdělávání všech věkových skupin, ale i osvěta, která povede ke vzájemnému respektu a ohleduplnosti mezi řidiči, chodci a cyklisty.

Naše kampaně

Archiv kampaní