Bezpečné Vánoce

O projektu

Odbor dopravy Magistrátu města Brna pořádá každý rok v průběhu vánočních prázdnin soutěž Bezpečné Vánoce, která je určená pro žáky čtvrtých až sedmých tříd brněnských základních škol. V roce 2021 proběhl již 15. ročník.

Soutěž je zaměřená na znalost pravidel silničního provozu. Pro žáky je připraveno celkem 20 soutěžních otázek (vždy jedna správná odpověď ze tří možností) a pro rodiče pak 10 nesoutěžních otázek. Pomoci mohou i sourozenci, prarodiče, atp., přičemž cílem je, aby se děti naučily bezpečně orientovat v silničním provozu. Z bezchybných testů se vylosuje 10 výherců, kteří obdrží hodnotné ceny.

Výsledky roku 2020

Do 14. ročníku se zapojilo 62 základních škol z Brna. Z celkem 12 596 testů, které na tyto školy odešly, se vrátilo 127 bezchybně vyplněných testů. Z těch bylo vylosováno 10 vítězů.

Otestujte se: 5 otázek, které v roce 2020 dělaly největší problém

1. Dopravní značka znamená:

A) přednost protijedoucích vozidel

B) obousměrný provoz

C) přednost před protijedoucími vozidly

2. Oba cyklisté

A) nemohou projet křižovatku současně

B) musí dát přednost červenému vozidlu

C) mohou projet křižovatku současně jako první

3. Cyklista, který vede jízdní kolo

A) musí užít levé krajnice vozovky

B) musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky

C) zvolí si pravou nebo levou stranu vozovky

4. Kdo se pohybuje na kolečkových bruslích

A) je řidič nemotorového vozidla

B) je chodec

C) není chodec

5. Dopravní značka s dodatkovou tabulkou

A) dovoluje vjezd cyklistům

B) označuje jízdní pruh pro cyklisty

C) zakazuje vjezd cyklistům

1. C

2. C

3. B

4. B

5. A