Bezpečné Vánoce

O projektu

Odbor dopravy Magistrátu města Brna ve spolupráci s Centrem AMAVET – Junior Brno (záštita BESIP) pořádá každý rok v průběhu vánočních prázdnin soutěž Bezpečné Vánoce.

Výsledky

V roce 2019 proběhl 12. ročník soutěže, do tohoto ročníku se zapojilo 62 základních škol z Brna, což je úctyhodný počet. Z celkem 13 188 testů, které na tyto školy odešlo, se nám vrátilo 4221, z toho 878 bezchybně vyplněných testů.

Na grafu je vidět, že se děti zlepšují.

Otestujte se: 5 otázek, které dělaly největší problém

1. Vozidla na obrázku projedou křižovatkou v tomto pořadí:

A) 1. červené osobní auto, 2. cyklista, 3. žluté nákladní auto

B) 1. žluté nákladní auto, 2. cyklista, 3. červené osobní auto

C) 1. červené osobní auto, 2. žluté nákladní aut, 3. cyklista

2. Řidič odbočující vlevo

A) se musí zařadit co nejvíce vpravo v části vozovky určené pro jeho směr jízdy

B) se musí zařadit tam, kde je na vozovce nejvíce míst

C) se musí zařadit co nejdále vlevo v části vozovky, určené pro jeho směr jízdy

3. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovkou

A) jen kolmo k její ose

B) jen za nesnížené viditelnosti

C) jen mimo obce

4. Pruh vyznačený pro cyklisty na značce “Stezka pro chodce a cyklisty”

A) může chodec užít kdykoliv

B) může chodec užít pouze v při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky, přitom nesmí ohrozit cyklistu

C) může chodec užít pro obcházení a vcházení na stezku, cyklistu může ohrozit nebo omezit

5. Železniční přejezd bez závor je ve vzdálenosti

A) 100 metrů

B) 240 metrů

C) 160 metrů

Vozidla projedou křižovatkou v tomto pořadí: A 1. červené osobní auto, 2. cyklista, 3. žluté nákladní auto

Řidič odbočující vlevo: C se musí zařadit co nejdále vlevo v části vozovky, určené pro jeho směr jízdy

Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku: A jen kolmo k její ose

Pruh vyznačený pro cyklisty na značce “Stezka pro chodce a cyklisty”: B může chodec užít pouze při obcházení, vcházení nebo vycházení ze stezky; přitom nesmí ohrozit cyklistu

Železniční přejezd bez závor je ve vzdálenosti: B 240 metrů