Bezpečné Vánoce

O projektu

Odbor dopravy Magistrátu města Brna pořádá každý rok v průběhu vánočních prázdnin soutěž Bezpečné Vánoce, která je určená pro žáky čtvrtých až sedmých tříd brněnských základních škol. V roce 2020 proběhl již 14. ročník.

Výsledky

Do tohoto ročníku se zapojilo 62 základních škol z Brna. Z celkem 12 596 testů, které na tyto školy odešly, se vrátilo 127 bezchybně vyplněných testů. Z těch bylo vylosováno 10 vítězů.

Otestujte se: 5 otázek, které dělaly největší problém

1. Dopravní značka znamená:

A) přednost protijedoucích vozidel

B) obousměrný provoz

C) přednost před protijedoucími vozidly

2. Oba cyklisté

A) nemohou projet křižovatku současně

B) musí dát přednost červenému vozidlu

C) mohou projet křižovatku současně jako první

3. Cyklista, který vede jízdní kolo

A) musí užít levé krajnice vozovky

B) musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky

C) zvolí si pravou nebo levou stranu vozovky

4. Kdo se pohybuje na kolečkových bruslích

A) je řidič nemotorového vozidla

B) je chodec

C) není chodec

5. Dopravní značka s dodatkovou tabulkou

A) dovoluje vjezd cyklistům

B) označuje jízdní pruh pro cyklisty

C) zakazuje vjezd cyklistům

1. C

2. C

3. B

4. B

5. A