Soutěž Bezpečně Brnem Junior

Jak probíhal ročník 2024?

Jak to probíhalo?

V soutěži s dopravní tematikou, kterou pořádal Odbor dopravy Magistrátu města Brna, stačilo vyplnit online kvíz s 20 otázkami formou a, b, c (správná odpověď byla vždy jen jedna) v časovém limitu 45 minut.

Jak soutěž probíhala?

Soutěž probíhala od 1. 2. 2024 do 31. 3. 2024.

 • Zúčastnit se mohli žáci všech ročníků základních škol ve městě Brně a dále žáci nižších ročníků víceletých brněnských gymnázií (1. až 4. ročník u osmiletého studia a 1. a 2. ročník u šestiletého studia).
 • Soutěžní otázky byly připraveny v odlišné obtížnosti pro ročníky prvního a druhého stupně ZŠ.

Podrobné podmínky soutěže naleznete zde.

O co se hrálo?

Výhry pro nejlepší jednotlivce:

 • 1. místo – Notebook Acer
 • 2. místo – Tablet Lenovo
 • 3. místo – Chytré hodinky WowME Kids

Výhry pro nejlepší třídy:

 • 1. místo – Vstupenky do brněnského vědeckého parku VIDA!, ZOO Brno a Hvězdárny a planetária Brno pro každého žáka, který se do soutěže zapojil
 • 2. místo – Vstupenky do brněnského vědeckého parku VIDA! a ZOO Brno pro každého žáka, který se do soutěže zapojil
 • 3. místo – Vstupenky do brněnského vědeckého parku VIDA! pro každého žáka, který se do soutěže zapojil

A co vyhodnocení?

Po skončení obdrželi 3 nejlepší jednotlivci věcné ceny.

Také bylo vyhodnoceno, které třídy se umístily na celkovém prvním, druhém a třetím místě, a to bez rozlišení kategorie. Nejúspěšnější třídou se stala třída s nejvyšším bodovým výsledkem (po sečtení bodů nejlepších 10 soutěžících z dané třídy). 

Nejlepší jednotlivci:

 1. místo – Mikuláš, ZŠ Horníkova 
 2. místo – Pavel, ZŠ Novoměstská
 3. místo – Lenka, ZŠ Úvoz

Vítězné třídy:

 1. místo – ZŠ Laštůvkova, 4.B – poukazy pro 12 dětí, 167 bodů
 2. místo – ZŠ Zemědělská, 5.B – poukazy pro 12 dětí, 157 bodů
 3. místo – ZŠ Milénova, 5.B – poukazy pro 10 dětí, 127 bodů

VÝSLEDKY A ZAJÍMAVOSTI

Ročník soutěže 2024 je za námi!
Podívejme se společně na výsledky.

Aplikace s finálními výsledky

Z výsledků jsme připravili přehlednou aplikaci,
kde si můžete prohlédnout, jak si žáci vedli v soutěži.

Zajímavosti ze soutěže

 • Celkem se zaregistrovalo 387 soutěžících.
 • Aktivně se zapojilo 301 žáků, z toho 87 % tvořili žáci
  z prvního stupně a 13 % z druhého stupně.
 • Soutěžící byli z 51 brněnských škol.
 • Průměrný čas vyplňování testu byl 16 minut.
 • Průměrný počet bodů byl 16.
 • Plný počet bodů mělo 25 soutěžících.
 • Nejvíce žáků se přihlásilo ze Základní školy Horácké náměstí, celkem 49.

Nejtěžší otázka 1. stupeň

1/ Znamení o změně směru jízdy paží se dává

A: po celou dobu jízdního úkonu.

B: jen do doby ukončení změny směru jízdy.

C: jen před započetím jízdního úkonu.

1/ Otázka

Správná odpověď C.

49 % z celkových odpovědí bylo nesprávně.

Nejtěžší otázka 2. stupeň

1/ Chodci v pěší zóně

A: musí umožnit jízdu všem vozidlům.

B: musí umožnit jízdu pouze vozidlům s právem přednostní jízdy.

C: nemusí při užívání pěší zóny brát ohled na pohyb vozidel.

1/ Otázka

Správná odpověď A.

64 % z celkových odpovědí bylo nesprávně.

TESTY S ODPOVĚĎMI

Níže můžete vidět testy s vyplněnými správnými odpověďmi.
Všem, kteří se zapojili do soutěže, děkujeme a věříme, že ze svých chyb se poučili.