Prohlášení o přístupnosti

Statutární město Brno se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.brnoinmotion.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.brnoinmotion.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, a to z důvodu uvedeného níže.

Nepřístupný obsah

Internetová stránka nesplňuje následující požadavky:

 • chybí hlavní oblast pro definování hlavního obsahu stránky a také oblast navigace;
 • některé tabulky neobsahují údaj hlavičky th;
 • odkazy na soubory ke stažení nezahrnují typ souboru a jeho velikost;
 • odkazy na čísla stránek nemají rozšiřující atribut aria-label;
 • u některých grafických prvků a odkazů chybí jejich alternativní textové popisy;
 • drobečková navigace není umístěna v oblasti navigace;
 • chybí WAI-ARIA atributy pro ohlašování nově objevených částí formuláře;
 • některé tabulky obsahují prázdný sloupec jako grafický prvek, to může být pro uživatele asistivních technologií matoucí;
 • některé formulářové prvky nemají svůj popis svázaný s tagem label;

Informace prezentované v jiných formátech

Na našich internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout prohlížeč Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Dokumenty se mohou vyskytnout také v těchto formátech:

 • doc
 • docx
 • xls
 • xlsx
 • rtf
 • odt

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 27. 12. 2021.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu Ministerstva vnitra České republiky k příslušnému zákonu na základě závěrečné zprávy z testování přístupnosti provedeného v prosinci 2021 společností ABBBA Consulting s.r.o.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu, náměty či informace o problémech při zobrazovaní této stránky, stejně jako případné dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu internetové stránky či důvodného podezření, že internetová stránka nesplňuje požadavky zákona o přístupnosti, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete směřovat na níže uvedený kontakt.

info@brnoinmotion.cz

Na uvedený kontakt se rovněž můžete obracet v případě žádosti o informace, které na internetové stránce nemohly být z výše uvedeného důvodu poskytnuty.

Postupy pro prosazování práva

Kontrolu plnění povinností stanovených zákonem o přístupnosti, stejně jako sledování, zda internetové stránky a mobilní aplikace spravované povinnými subjekty splňují požadavky uvedeného zákona, vykonává Ministerstvo vnitra České republiky.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva

 • adresa: Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
 • e-mail: pristupnost@mvcr.cz