Dejte nám vědět, kde byste si přáli zřídit nová místa pro parkování osobních i sdílených kol. Žádosti, které splní potřebné požadavky, budou následně realizovány.

V současné době můžete zažádat o realizaci stojanových míst pro parkování prioritně osobních jízdních kol, odkládacích míst pro prostředky sdílené mikromobility a sdružených míst kombinující obě varianty.

Pro podrobné informace o zřizování parkovacích míst pro kola můžete prostudovat Standardy odkládacích míst jízdních kol, které připravila Kancelář architekta města Brna ve spolupráci s Odborem dopravy Magistrátu města Brna.

 1. Na mapě zkontrolujte, zda na vámi vybraném místě již není evidována žádost podána, přijata nebo důvodně zamítnuta.
 2. Ujasněte si, o jaký druh parkování jízdních kol máte zájem
 3. Prioritně vybírejte pozemky SMB – plochy ve vlastnictví SMB aktivujete jako mapovou vrstvu.
 4. Vyplňte a odešlete dotazník. O průběhu zpracování žádosti/podnětu Vás budeme informovat na poskytnutou emailovou adresu.

Cyklostojany je třeba umisťovat v místech jako jsou školy, pracoviště, dopravní uzly, obchody, sportovní zařízení, kulturní a zábavní centra a instituce...

Vhodná lokalita by měla splňovat následující požadavky:

 • Místo je dobře lokalizovatelné, viditelné, bezbariérově dostupné.
 • Je v bezprostřední vzdálenosti od cíle cesty.
 • Poskytuje dostatek prostoru pro přístup a zaparkování kola.
 • Nachází se na frekventovaném, dobře osvětleném a přehledném místě s přirozenou sociální kontrolou, případně je zajištěno bezpečnostním kamerovým systémem.
 • Nevytváří bariéry nebo omezení pro pěší dopravu, zachovává min. 1,5 m pro průchod.
 • Neohrožuje svým umístěním osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v prostoru.
 • Neovlivňuje negativně estetiku veřejného prostoru.

Pro stanovení vhodného počtu parkovacích míst je vždy dobré zohlednit zejména atraktivitu prostředí pro využití jízdních kol. Ta může být dána především stávajícími a plánovanými cyklostezkami a dalšími opatřeními podporující využití jízdního kola nebo urbanistickou strukturou.

Pro usnadnění stanovení vhodného počtu může posloužit orientační tabulka na straně xxx ve Standardech stojanů jízdních kol.


Podávám jako:

Podněty k realizaci: