Dopravní výchova

odboru dopravy MMB

Proč je dopravní výchova důležitá?

Každý den se pohybujeme v prostředí se stále rostoucím dopravním zatížením, proto znalost pravidel silničního provozu je v dnešní době velmi důležitá. Ve svém důsledku vede tato znalost ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, snížení počtu dopravních nehod včetně jejich následků.

Hlavní důraz budeme klást na teoretickou a praktickou dopravní výchovu v rámci základního vzdělávání, jelikož děti jako chodci a následně řidiči nemotorových vozidel jsou jedni z nejvíce ohrožených účastníků silničního provozu. Pochopení a zautomatizování pravidel silničního provozu jim může ochránit zdraví, někdy i život. Bezpečné a ohleduplné chování v silničním provozu z pohledu všech jeho účastníků (chodce, řidiče, cestujícího dopravním prostředkem) je základem.

Zajímá vás, co obnáší dopravní výchova v podání odboru dopravy MMB?

Vše, co připravujeme, se dozvíte níže.

Akce a soutěže

Prosinec 2021 soutěž Bezpečné Vánoce – soutěž pro děti 4.–7. ročníků brněnských základních škol v oblasti dopravní problematiky a bezpečného pohybu cyklistů městským provozem

Jaro 2022 – zahájení cyklosezóny na DDH Komín, soutěž Bezpečně Brnem Junior a soutěž Bezpečně Brnem

Další tipy na dopravní akce pro děti: www.dopravnihristebrno.cz

Dopravní výchova pro ZŠ

Znají děti pravidla silničního provozu? Vědí, jak přejít správně přes přechod, kdy mají přednost a jak se pohybovat na kole tak, aby nikoho neohrožovaly a zároveň nebyly ohrožené? Přitom tyto znalosti mohou zachránit životy. 

V rámci dopravní výchovy je důležitá prevence. Proto odbor dopravy Magistrátu města Brna poskytuje školám možnost vzdělávat děti v dopravní výchově pořádáním seminářů a praktických ukázek. Přihlásit se může každá základní škola nebo víceleté gymnázium v Brně. Teoretická výchova bude do konce roku 2021 probíhat v externích učebnách, příští rok se přesune přímo do tříd, takže žáci již nebudou muset dojíždět. Praktická část probíhá na dopravních hřištích a od nového roku nově i v okolí škol (komentované vycházky).  

Děti se určitě nudit nebudou a zároveň se naučí, jak se pohybovat po městě (i mimo něj) bezpečně a ohleduplně. Těšíme se na vaši účast.

Program školní rok 2021/2022

Teoretická dopravní výchova pro 1. stupeň základních škol

Teoretická dopravní výchova pro 1. stupeň základních škol

 • Délka výuky 90 minut, celoročně.
 • Od 1. 1. 2022 NOVĚ pouze ve školách. Děti tak již nebudou muset dojíždět.
 • V případě nemožnosti výuky ve škole (zavřené školy, třída v karanténě) může výuka probíhat online prostřednictvím videokonference o délce 1 školní vyučovací hodiny.

 

REZERVACE

Teoretická dopravní výchova pro 2. stupeň základních škol

Teoretická dopravní výchova pro 2. stupeň základních škol

 • 1. 1. 2022 NOVĚ semináře ve školách.
 • V případě nemožnosti výuky ve škole (zavřené školy, třída v karanténě) může výuka probíhat online prostřednictvím videokonference.
 • Výuka je i pro odpovídající ročníky víceletých brněnských gymnázií.
 • Délka výuky 45 minut, celoročně.

 

REZERVACE

Praktická dopravní výchova na dopravních hřištích

Praktická dopravní výchova na dopravních hřištích

 • Pro žáky prvního stupně ZŠ.
 • Výuka probíhá na dvou hřištích – DDH Komín a DDH Řečkovice.
 • Délka výuky 90 minut.
 • Termíny výuky – DDH Komín duben až červen a září až říjen, DDH Řečkovice březen až červen a září až listopad.
 • Děti si přinesou vlastní cyklistické helmy.

 

REZERVACE DDH KOMÍN

 

Praktická dopravní výchova – komentované vycházky

Praktická dopravní výchova – komentované vycházky

 • NOVĚ od roku 2022.
 • Obsahuje komentované vycházky po okolí školy, během kterých si děti prakticky procvičí pravidla silničního provozu a naučí se, jak bezpečně řešit dopravní situace po cestě do školy.
 • Určeno hlavně pro žáky 1. stupně základní školy.
 • Převážně v období, kdy neprobíhá praktická výuka na dopravních hřištích.
 • Délka výuky 45 minut.

 

REZERVACE

Ostatní

Ostatní

 • Program pro školy a školky na DDH Riviéra zde.
 • Dopravní výchova pro děti iBESIP zde.
 • webová stránka Děti v dopravě zde.

Požadavky na děti ZŠ:

Teoretická dopravní výchova pro 1. stupeň základních škol

 • Délka výuky 90 minut, celoročně.
 • Od 1. 1. 2022 NOVĚ pouze ve školách. Děti tak již nebudou muset dojíždět.
 • V případě nemožnosti výuky ve škole (zavřené školy, třída v karanténě) může výuka probíhat online prostřednictvím videokonference o délce 1 školní vyučovací hodiny.

 

REZERVACE

Rezervace pro školy

Využijte možnosti rezervace výuky dopravní výchovy, která je určena pouze pro brněnské školy.