Dopravní výchova

odboru dopravy MMB

Proč je dopravní výchova důležitá?

Provoz houstne, proto je znalost pravidel silničního provozu velmi důležitá. Vede ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a snížení počtu dopravních nehod včetně jejich následků.

Program klade hlavní důraz na teoretickou a praktickou dopravní výchovu v rámci základního vzdělávání, jelikož děti (jako chodci a následně řidiči nemotorových vozidel) jsou jedni z nejvíce ohrožených účastníků silničního provozu. Pochopení pravidel silničního provozu jim může zachránit i život. 

Zajímá vás, co obnáší dopravní výchova v podání odboru dopravy MMB?

Vše, co připravujeme, se dozvíte níže.

Akce a soutěže

Únor až březen 2023 – Soutěž Bezpečně Brnem Junior – soutěž s dopravní tematikou pro žáky základních škol a studenty nižších ročníků víceletých gymnázií. Zapojte se a vyhrajte zajímavé ceny!

Duben 2023 – Zahájení cyklo sezóny I. (náhradní termín) a Zahájení cyklo sezóny II. na DDH Komín a Soutěž Bezpečně Brnem. Cílem akcí je zvýšit bezpečnost v silničním provozu.

Květen 2023 – Body pro bezpečnost dětí I. na DDH Řečkovice je akce určená žákům 1. a 2. stupně ZŠ a jejím cílem je zvýšit bezpečnost dětí v provozu. Bezpečně na kole akce pro děti na DDH Komín jejímž cílem je zopakovat si praktické dovednosti jízdy na kole. Na akci Den dětí bezpečně si děti zopakují teoretické i praktické znalosti pravidel v silničním provozu na DDH Komín pod odborným dohledem.

Červen 2023 – Bezpečné prázdniny na DDH Komín a Hurá, budou prázdniny na DDH Řečkovice, v rámci akcí si děti zopakují teoretické i praktické znalosti na dopravním hřišti pod odborným dohledem.

Září 2023 – Děti se vracejí z prázdnin na DDH Řečkovice. Cílem akce je zvýšit bezpečnost dětí v provozu. Na děti čekají tematické i praktické ukázky z provozu. Evropský týden mobility – Hlavní den a Evropský týden mobility na DDH Komín. Obě akce jsou k příležitosti Evropského týdne mobility a jsou určeny pro rodiny s dětmi. O dalším doprovodném programu vás budeme průběžně informovat na této stránce a v kalendáři akcí.

Říjen 2023 – Body pro bezpečnost dětí II. na DDH Řečkovice je akce určená žákům 1. a 2. stupně ZŠ a jejím cílem je zvýšit bezpečnost dětí v provozu.

Další tipy na dopravní akce pro děti: www.dopravnihristebrno.cz

Dopravní výchova pro ZŠ

Znají děti pravidla silničního provozu? Vědí, jak přejít správně přes přechod, kdy mají přednost a jak se pohybovat na kole tak, aby nikoho neohrožovaly a zároveň nebyly ohrožené? Přitom tyto znalosti mohou zachránit životy…

V rámci dopravní výchovy je důležitá prevence. Proto odbor dopravy Magistrátu města Brna poskytuje školám zdarma možnost vzdělávat děti v dopravní výchově pořádáním seminářů a praktických ukázek. Přihlásit se může každá základní škola nebo víceleté gymnázium v Brně. Teoretická výchova probíhá přímo ve třídách, takže žáci již nemusí dojíždět do učeben. Praktická část probíhá na dopravních hřištích a nově i v okolí škol (komentované vycházky).  

Děti se určitě nudit nebudou a zároveň se naučí, jak se pohybovat po městě (i mimo něj) bezpečně a ohleduplně. Těšíme se na vaši účast.

Program školní rok 2023/2024

Teoretická dopravní výchova pro 1. stupeň základních škol

Teoretická dopravní výchova pro 1. stupeň základních škol

 • Délka výuky 90 minut, celoročně.
 • Lektoři dochází přímo do škol. Není již třeba nikam dojíždět.
 • Náplň výuky přizpůsobena dle daného ročníku.
 • V případě nemožnosti výuky ve škole (zavřené školy, třída v karanténě) může výuka probíhat online prostřednictvím videokonference o délce 1 školní vyučovací hodiny.
 • Pouze pro brněnské školy.
 • Výuka zdarma, hradí odbor dopravy Magistrátu města Brna.

 

REZERVACE

Teoretická dopravní výchova pro 2. stupeň základních škol

Teoretická dopravní výchova pro 2. stupeň základních škol

 • Semináře pro žáky 2. stupně přímo ve školách.
 • Výuka je i pro odpovídající ročníky víceletých brněnských gymnázií.
 • Délka výuky 45 minut, celoročně.
 • V případě nemožnosti výuky ve škole (zavřené školy, třída v karanténě) může výuka probíhat online prostřednictvím videokonference.
 • Pouze pro brněnské školy.
 • Výuka zdarma, hradí odbor dopravy Magistrátu města Brna.

 

REZERVACE

Praktická dopravní výchova na dopravních hřištích pro 1. stupeň ZŠ

Praktická dopravní výchova na dopravních hřištích pro 1. stupeň ZŠ

 • Pro žáky prvního stupně ZŠ.
 • Výuka probíhá na dvou hřištích – DDH Komín a DDH Řečkovice.
 • Délka výuky 90 minut.
 • Termíny výuky – DDH Komín duben až červen a září až říjen, DDH Řečkovice březen až červen a září až listopad.
 • Doporučujeme vhodné sportovní oblečení a obuv.
 • Děti si přinesou vlastní cyklistické helmy (pokud dítě nevlastní, může si vypůjčit na hřišti).
 • V případě nepříznivého počasí Vás budeme informovat o změně termínu.
 • Pouze pro brněnské školy.
 • Adresy: DDH Komín – před ZŠ a MŠ Pastviny 70 , DDH Řečkovice – při ZŠ Brno, Horácké nám. 13
 • Výuka zdarma, hradí odbor dopravy Magistrátu města Brna.

 

REZERVACE DDH KOMÍN

 

Praktická dopravní výchova – komentované vycházky

Praktická dopravní výchova – komentované vycházky

 • Jedná se o komentované vycházky po okolí školy, během kterých si děti prakticky procvičí pravidla silničního provozu a naučí se, jak bezpečně řešit dopravní situace po cestě do školy.
 • Určeno hlavně pro žáky 1. stupně základní školy.
 • Převážně v období, kdy neprobíhá praktická výuka na dopravních hřištích.
 • Délka výuky 45 minut.
 • Doporučujeme vhodné oblečení a obuv dle počasí.
 • V případě nepříznivého počasí Vás budeme informovat o změně termínu.
 • Pouze pro brněnské školy.
 • Výuka zdarma, hradí odbor dopravy Magistrátu města Brna.

 

REZERVACE

Ostatní

Ostatní

 • Program pro školy a školky na DDH Riviéra zde.
 • Dopravní výchova pro děti BESIP zde.
 • webová stránka Děti v dopravě zde.

Požadavky na děti ZŠ:

Teoretická dopravní výchova pro 1. stupeň základních škol

 • Délka výuky 90 minut, celoročně.
 • Lektoři dochází přímo do škol. Není již třeba nikam dojíždět.
 • Náplň výuky přizpůsobena dle daného ročníku.
 • V případě nemožnosti výuky ve škole (zavřené školy, třída v karanténě) může výuka probíhat online prostřednictvím videokonference o délce 1 školní vyučovací hodiny.
 • Pouze pro brněnské školy.
 • Výuka zdarma, hradí odbor dopravy Magistrátu města Brna.

 

REZERVACE

Rezervace pro školy

Využijte možnosti rezervace výuky dopravní výchovy, která je určena pouze pro brněnské školy.