Data a fakta

Oblasti plnění cílů

Podíl cest udržitelných druhů dopravy (veřejná doprava, cyklo, pěší)

Podíl uživatelů využívajících veřejnou dopravu (%)
Podíl cyklistů (%)
Podíl cyklistů a pěších (%)
Podíl multimodálních cest (kolo+veřejná doprava, kolo+pěší, %)
Podíl udržitelných módu dopravy (%)

Komunikační síť města a kvalita veřejných prostor

Podíl uživatelů veřejné dopravy (%)
Podíl bezbariérových vozidel (BUS) Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Podíl bezbariérových vozidel (Dopravní podnik města Brna)
Naplnění plánu investic dle zásobníku projektů 2023 (%)
Naplnění plánu investic dle zásobníku projektů 2030 (%)
Spokojenost cestujících (Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje) (%)

Organizace a řízení dopravy a poptávky po dopravě

Podíl udržitelných módu dopravy (%)
Podíl žáků základních škol, zapojených do systému dopravní výchovy
Podíl využití parkovací aplikace při použití návštěvnického režimu

Ochrana obyvatel před negativními vlivy dopravy, energetická náročnost dopravy

Počet nehod s cyklisty
Počet smrtelných a těžkých zranění na přechodech
Počet nebezpečných přechodů na přecházení
Počet úseků s překročenými hlukovými limity
Podíl autobusů MHD s ekologickým pohonem (%)

Data ke stažení

Aktuální data a statistiky z oblasti brněnské mobility