Cyklodoprava

Začátky cyklostezek v Brně

Víte, kdy se v Brně poprvé začaly řešit cyklostezky? V roce 1992 byl vybudován, respektive vyznačen první úsek Komín/Sokolovna – Bystrc přístaviště. Aby se předešlo chaotické výstavbě navzájem nepropojených úseků, byla následně zpracována studie cyklistických tras na území celého Brna. Výsledkem byla poměrně hustá síť cyklotras, která rovnoměrně pokrývala území celého města a jako celek byla v roce 1994 schválena jako směrná část územního plánu města Brna.

V roce 2006 byla pořízena nová studie, která zmapovala stávající síť cyklokomunikací a prověřila nové možnosti jejich vedení. V roce 2010 byl dokončen Generel cyklistické dopravy na území města Brna, který je koncepčním dokumentem popisujícím trasy pro vedení cyklistické dopravy včetně návrhu jejich technického řešení.

Mapová aplikace

Mapová aplikace znázorňuje cyklistickou tématiku v Brně. Jejím hlavním zobrazením jsou zrealizovaná cyklistická opatření a další koncepční vrstvy. Aplikace zobrazuje městská data, ale i data z jiných zdrojů.

Zelená od města

Podpora cyklistické dopravy společně se zvýšením bezpečnosti cyklistů v městském provozu pomáhá zlepšovat životní prostředí ve městě a následně přispívá k jejich oživení a vytváření lepších podmínek pro bydlení.

Na Odboru dopravy funguje Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu, jejímž cílem je podpora cyklistické dopravy ve městě Brně, potažmo v Brněnské metropolitní oblasti, v návaznosti na naplňování vize Plánu udržitelné městské mobility, kterou se město zavázalo zvýšit podíl cyklistické dopravy. Pracovní skupina přijímá podněty od městských částí a od občanů a tyto projednává s cílem zajistit ucelenou síť cykloopatření napříč celým městem.

Statutární město Brno bylo přijato za řádného člena Asociace měst pro cyklisty v září roku 2013. Cílem asociace je dlouhodobá podpora cyklistické dopravy a propojení těch, kteří se hlásí k její aktivní podpoře. V březnu roku 2019 se Asociace měst pro cyklisty transformovala na spolek Partnerství pro městskou mobilitu.

Zajímavosti

Nárůst motorové dopravy z posledních let s sebou přinesl přetížení existující komunikační sítě a s tím spojené zhoršení životního prostředí. Jízdní kolo by se mohlo stát jedním z řešení, je však třeba vytvořit optimální podmínky. Jízdní kolo může být použito především při realizování krátkých cest. Proto, aby bylo konkurenceschopné i při volbě dopravního prostředku na delší vzdálenosti, je nezbytné jeho začlenění do integrovaného dopravního systému. Cíl je tedy jasný, vybudovat síť ucelených tras, zajišťujících relativně rychlé a hlavně bezpečné propojení důležitých cílů cest, a to nejenom rekreačních. Podle výsledků průzkumů v zemích evropského společenství tvoří cesty za prací kratší než 5 km více jak 50 % všech cest. A to je ideální vzdálenost pro jízdní kolo.

Cyklistická otevřená data

Dnešní doba je „digitální“ a tak je nutné držet krok. Brno aktivně otevírá data s cyklistickou tematikou a poskytuje tak možnost široké veřejnosti s těmito daty pracovat. Využití může být široké: od studentských prací, po datové novináře, či poskytovatele sdílené mobility. Mezi aktuálně otevřená data paří například: cykloopatření, zrealizované cyklistické stojany, datao nehodách cyklistů nebo senzorická data z cyklistických sčítačů.

Sdílej zodpovědně

Sdílená kola a koloběžky poskytují rychlou a ekologickou přepravu po městě. Na co myslet, jak se chovat v silničním provozu a co rozhodně nedělat napoví video:

Jezdi férově

Animované spoty učí cyklisty i řidiče ohleduplnosti v dopravě.

Důležité odkazy: