Soutěž Bezpečně Brnem Junior

Jak probíhal ročník 2022?

Jak to probíhalo?

Bezpečně Brnem Junior – soutěž s dopravní tematikou, kterou pořádal Odbor dopravy Magistrátu města Brna.

Stačilo vyplnit online kvíz s 20 otázkami formou A, B, C (správná odpověď byla vždy jen jedna). Soutěže se mohli zúčastnit žáci všech ročníků základních škol ve městě Brně a dále žáci nižších ročníků víceletých gymnázií (1. až 4. ročník u osmiletého studia a 1. a 2. ročník u šestiletého studia). Při tvoření otázek pro 1. a 2. stupeň ZŠ byl kladen důraz na to, aby každá tato kategorie měla jinou skladbu otázek.

O co se hrálo?

Výhry pro nejlepší jednotlivce

 • 1. místo – Poukaz na sportovní vybavení v hodnotě
  5 000 Kč
 • 2. místo – Poukaz na sportovní vybavení v hodnotě
  3 000 Kč
 • 3. místo – Poukaz na sportovní vybavení v hodnotě
  2 000 Kč
 • 4.–10. místo – Drobné výhry

Výhry pro nejlepší třídy

 • 1. místo – Vstupenky do brněnského vědeckého parku VIDA!, ZOO Brno a Hvězdárny a planetária Brno pro každého žáka, který se do soutěže zapojil
 • 2. místo – Vstupenky do brněnského vědeckého parku VIDA! a ZOO Brno pro každého žáka, který se do soutěže zapojil
 • 3. místo – Vstupenky do brněnského vědeckého parku VIDA! pro každého žáka, který se do soutěže zapojil

A co vyhodnocení?

Po skončení obdrželo 10 nejlepších jednotlivců věcné ceny.

Také bylo vyhodnoceno, které třídy se umístily na celkovém prvním, druhém a třetím místě, a to bez rozlišení kategorie. Nejúspěšnější třídou se stala třída s nejvyšším bodovým výsledkem (po sečtení bodů nejlepších 10 soutěžících z dané třídy). 

Vítězné třídy:

 1. místo – Základní škola Brno, Masarova, 2. C
 2. místo – Základní škola Brno, Zemědělská, 5. B
 3. místo – Základní škola Brno, Horácké náměstí, 3. A

Aplikace s finálními výsledky

Z výsledků jsme připravili přehlednou aplikaci, kde si můžete prohlédnout, jak si žáci vedli v soutěži.

VÝSLEDKY A ZAJÍMAVOSTI

Ročník soutěže 2022 je za námi!
Podívejme se společně na výsledky.

Zajímavosti ze soutěže

Soutěž se konala v termínu 1. 2. – 31. 3. 2022.

Celkem se zaregistrovalo 332 žáků z toho 189 chlapců a 143 dívek z 83 brněnských základních škol.

Nejvíce se zapojili žáci ze 2. třídy.

Plný počet bodů mělo 43 soutěžících.

10 vítězů soutěže je z těchto ZŠ:

 1. Základní škola Brno, Hamry
 2. Základní škola Brno, Novoměstská
 3. Základní škola Brno, Horácké náměstí
 4. Základní škola Brno, Horácké náměstí
 5. Základní škola Brno, Pastviny
 6. Základní škola Brno, Přemyslovo náměstí
 7. Základní škola Brno, Horácké náměstí
 8. Základní škola Brno, Waldorfská
 9. Základní škola Brno, Jihomoravské náměstí
 10. Základní škola Brno, Zemědělská 

Nejtěžší otázka 1. stupeň

„Chodec“

A: je výhradně kráčející osoba.

B: je i osoba, která se pohybuje na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení.

C: není osoba, která se pohybuje na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení.

Správná odpověď B.

57 % z celkových odpovědí bylo nesprávně.

Nejčastěji špatně odpověděli žáci 2. třídy.

Více správných odpovědí odeslali kluci.

Nejtěžší otázka 2. stupeň

Jako poslední projede křižovatkou

A: cyklista přijíždějící zleva.

B: cyklista z výhledu.

C: jezdec na zvířeti.

Správná odpověď A.

54 % z celkových odpovědí bylo nesprávně.

Nejčastěji špatně odpověděli žáci 6. třídy.

Více správných odpovědí odeslali kluci.

TESTY S ODPOVĚĎMI

Níže můžete vidět testy s vyplněnými správnými odpověďmi.
Všem, kteří se zapojili do soutěže, děkujeme a věříme, že ze svých chyb se poučili.