Soutěž Bezpečně Brnem Junior

Správné odpovědi

2. stupeň

BrnoInMotion

Odpovědi:

„Přechod pro chodce“

 • je místo na vozovce určené pro přecházení chodců, které může být označeno značkou.
 • je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou.
 • je místo vyznačené dopravními knoflíky, které může být doplněno symbolem kráčejícího chodce.

Dopravní značka

 • označuje vyhrazený jízdní pruh (pro autobusy).
 • zakazuje jízdu autobusů v levém jízdním pruhu.
 • doporučuje řidičům autobusů užít levý jízdní pruh.
Dopravní značka

Která dopravní značka přikazuje směr objíždění?

 • A
 • B
 • C
Která dopravní značka přikazuje směr objíždění?

Cyklista

 • nemůže projet křižovatku.
 • může projet křižovatku.
 • může pouze odbočit vpravo.
Cyklista

Před železničním přejezdem se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě!“

 • nemusí cyklista zastavit vozidlo, když nejede vlak.
 • musí cyklista zastavit vozidlo nejméně 10 metrů před přejezdem.
 • musí cyklista zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

Tento pokyn policisty znamená

 • „Zpomalit jízdu!“.
 • „Zrychlit jízdu!“.
 • „Pozor!“ pro všechny řidiče.
Tento pokyn policisty znamená

Která dopravní značka označuje zónu se zákazem stání?

 • A
 • B
 • C
Která dopravní značka označuje zónu se zákazem stání?

Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:

 • 1. cyklista, 2. červené, 3. žluté
 • 1. žluté, 2. červené, 3. cyklista
 • 1. žluté, 2. cyklista, 3. červené
Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:

„Snížená viditelnost“

 • nastává jenom v době, kdy se stmívá nebo je mlha.
 • je pouze v noci.
 • je například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu.

Která dopravní značka zakazuje vjezd všem vozidlům v obou směrech?

 • A
 • B
 • C
Která dopravní značka zakazuje vjezd všem vozidlům v obou směrech?

Dopravní značka

 • zakazuje odbočení vlevo.
 • přikazuje směr jízdy zde vlevo.
 • informuje o směru objíždění.
Dopravní značka

Vozidla projedou v pořadí:

 • 1. cyklista, 2. motocykl, červené
 • 1. červené, 2. cyklista, 3. motocykl
 • 1. červené, 2. motocykl, 3. cyklista
Vozidla projedou v pořadí:

Před vjezdem na přejezd pro cyklisty

 • se cyklista musí přesvědčit, že může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky silničního provozu.
 • cyklista musí vždy zastavit vozidlo.
 • cyklista musí sesednout z kola.

Dopravní značka znamená

 • přednost protijedoucích vozidel.
 • obousměrný provoz.
 • přednost před protijedoucími vozidly.
Dopravní značka znamená

Která dopravní značka vyznačuje plochu, kde je zakázáno stání?

 • A
 • B
 • C
Která dopravní značka vyznačuje plochu, kde je zakázáno stání?

Jako poslední projede křižovatkou

 • cyklista přijíždějící zleva.
 • cyklista z výhledu.
 • jezdec na zvířeti.
Jako poslední projede křižovatkou

Je-li zřízen vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty,

 • je cyklista povinen užít ho k jízdě.
 • může ho cyklista užít k jízdě.
 • užívá ho cyklista jen za nesnížené viditelnosti.

Která dopravní značka označuje silnici pro motorová vozidla?

 • A
 • B
 • C
Která dopravní značka označuje silnici pro motorová vozidla?

Která dopravní značka označuje střídavé řazení do jízdního pruhu?

 • A
 • B
 • C
Která dopravní značka označuje střídavé řazení do jízdního pruhu?

Jako poslední projede křižovatkou

 • červené vozidlo.
 • modré vozidlo.
 • cyklista.
Jako poslední projede křižovatkou