Soutěž Bezpečně Brnem Junior

Správné odpovědi

1. stupeň

BrnoInMotion

Odpovědi:

„Chodec“

 • je výhradně kráčející osoba.
 • je i osoba, která se pohybuje na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení.
 • není osoba, která se pohybuje na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení.

Žluté světlo svítí přerušovaně a to znamená,

 • že řidič musí pokračovat v jízdě.
 • že má řidič přednost v jízdě.
 • že křižovatka není řízená světelnými signály.
Žluté světlo svítí přerušovaně a to znamená,

Dopravní značka znamená

 • hlavní pozemní komunikaci.
 • „Stůj, dej přednost v jízdě!“.
 • „Dej přednost v jízdě!“.
Dopravní značka znamená

Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:

 • 1. cyklista současně s modrým, 2. červené
 • 1. cyklista, 2. červené, 3. modré
 • 1. modré, 2. červené, 3. cyklista
Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:

Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol musí být

 • nejméně jedna boční odrazka oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola.
 • jedna odrazka červené barvy.
 • jedna odrazka bílé barvy na vnější straně zadního kola.

Dopravní značka označuje

 • hlavní pozemní komunikaci.
 • konec hlavní pozemní komunikace.
 • konec více zákazů.
Dopravní značka označuje

Která dopravní značka označuje stezku pro cyklisty?

 • A
 • B
 • C
Která dopravní značka označuje stezku pro cyklisty?

Cyklista projede křižovatkou

 • jako druhý.
 • jako poslední.
 • jako první současně se žlutým vozidlem.
Cyklista projede křižovatkou

Na stezce pro chodce a cyklisty

 • mají cyklisté přednost před chodci.
 • nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.
 • může cyklista ohrozit chodce, pokud nemá k jízdě dost místa.

Dopravní značka

 • označuje křižovatku ve tvaru „T“.
 • přikazuje směr jízdy vpravo a vlevo.
 • zakazuje otáčení.
Dopravní značka

Dopravní značka vyjadřuje

 • přikázaný směr jízdy vpravo.
 • zákaz odbočování vpravo.
 • konec zákazu odbočování.
Dopravní značka vyjadřuje

Na tento signál projede křižovatkou:

 • 1. autobus, 2. modré vozidlo
 • 1. cyklista, 2. červené vozidlo
 • 1. červené vozidlo, 2. cyklista
Na tento signál projede křižovatkou:

Při vjíždění na kruhový objezd

 • řidič vždy dává znamení o změně směru jízdy.
 • řidič nedává znamení o změně směru jízdy.
 • řidič v obci dává znamení o změně směru jízdy.

Tato dopravní značka

 • přikazuje jízdu po kruhovém objezdu ve směru šipek.
 • zakazuje otáčení.
 • upozorňuje na několik zatáček.
Tato dopravní značka

Dopravní značka

 • označuje stezku pro chodce.
 • označuje obytnou zónu.
 • označuje konec obytné zóny.
Dopravní značka

Cyklista

 • dává přednost červenému vozidlu.
 • nedává přednost červenému osobnímu vozidlu, které z objezdu vyjíždí.
 • dává znamení o změně směru jízdy.
Cyklista

Za jízdy se cyklista

 • nesmí držet jiného vozidla.
 • může držet jiného vozidla, pokud mu to dovolí řidič tohoto vozidla.
 • může držet jiného vozidla jen při jízdě do kopce.

Tato dopravní značka

 • přikazuje směr další jízdy.
 • upozorňuje na nebezpečné stoupání.
 • upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo.
Tato dopravní značka

Tato dopravní značka označuje

 • konec stezky pro cyklisty.
 • zákaz vjezdu jízdních kol.
 • zákaz parkování pro jízdní kola.
Tato dopravní značka označuje

Cyklista projede křižovatku

 • jako druhý současně s modrým nákladním vozidlem (vyhnou se vlevo).
 • jako první současně se žlutým osobním vozidlem.
 • jako první současně s modrým nákladním vozidlem.
Cyklista projede křižovatku