Dopravní soutěž mladých cyklistů

Okresní kolo Brno-město 2022

Dopravní soutěž mladých cyklistů
– okresní kolo Brno-město

Soutěž vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP se spolu-vyhlašovateli,
kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie České republiky,
Český červený kříž a další organizace.

Základní informace

Soutěž se vyhlašuje každoročně, a to ve dvou kategoriích:
1. kategorie – věk 10–12 let
2. kategorie – věk 12–16 let

Je to postupová soutěž, která má celkem 5 kol:
základní, okresní (příp. oblastní), krajské, celostátní finále a mezinárodní (ETEC).

 • V základních (školních) kolech startují chlapci a děvčata v soutěži jednotlivců.
 • Od okresního (příp. oblastního) kola reprezentuje danou školu či školské zařízení smíšené družstvo složené ze 2 žáků a 2 žákyň, kteří/které se v základním kole umístili/ly nejlépe.V obou kategoriích se jedná o smíšené čtyřčlenné družstvo žákyň a žáků (2 chlapci a 2 dívky), které/kteří se v základním kole umístily/li nejlépe.
 • V krajském kole reprezentují vítězná družstva z obou kategorií z oblastního nebo okresního kola.
 • Do celostátního finále postupuje družstvo, které se umístilo na prvním místě v krajském kole.
 • Do mezinárodního (evropského) kola soutěže (ETEC) postupuje družstvo, které se umístí jako první v pořadí v celostátním finále.

Město Brno pořádalo okresní kolo, které proběhlo 9. 5. 2022 na DDH Riviéře. Informace o tom, jak toto okresní kolo probíhalo, naleznete níže.

Cíle soutěže

 • podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu a mobilitu,
 • ověřovat získané znalosti a dovednosti žáků základních škol,
 • uplatňování pravidel provozu na pozemních komunikacích v praxi,
 • zdokonalovat techniku bezpečné jízdy v silničním provozu,
 • poskytnout správnou první pomoc v krizových situacích,
 • přispívat ke zvýšení efektu výchovně-vzdělávací práce při dopravní výchově ve školách a školských zařízeních,
 • snižování příčin a následků dopravních nehod dětí a mladistvých,
 • vytváření návyků ohleduplnosti k ostatním účastníkům silničního provozu na pozemních komunikacích,
 • ochota dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Okresní kolo Brno-město
9. 5. 2022, DDH Riviéra

Pořadatel: Statutární město Brno
Organizátor: Městská policie Brno a Odbor dopravy MMB
Spoluorganizátor: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
a Městské ředitelství policie Brno
Účast: 10 brněnských ZŠ (1. kategorie – 40 dětí a 2. kategorie – 20 dětí)

Soutěž se skládala z 5 disciplín
(4 povinné, 1 nesoutěžní)

 1. Test z pravidel provozu na pozemních komunikacích – teoretická část
 2. Jízda zručnosti na jízdním kole – praktická část
 3. Jízda po dětském dopravním hřišti – praktická část
 4. Zásady poskytování první pomoci – praktická část
 5. Labyrint (nesoutěžní disciplína)
 • Do krajského kola soutěže postoupilo z každé kategorie smíšené družstvo školy či školského zařízení, které zvítězilo v tomto okresním kole.

Jak probíhaly jednotlivé disciplíny?

1. Test z pravidel provozu na pozemních komunikacích

1. Test z pravidel provozu na pozemních komunikacích

 • Úkolem této disciplíny bylo prověřit teoretické znalosti žáků z pravidel provozu na pozemních komunikacích v rozsahu nezbytném pro každého cyklistu.
 • Celkem bylo 20 otázek a pouze 1 správná odpověď.
 • Časový limit na vyřešení otázek byl 25 minut.

 

 

2. Jízda zručnosti na jízdním kole

2. Jízda zručnosti na jízdním kole

 • Úkolem disciplíny bylo ověřit dovednosti žáků v ovládání jízdního kola, a to i v obtížnějších jízdních podmínkách. Soutěžící měl za úkol plynulou jízdou projet osm překážek dle specifikovaných pravidel.
 • Seznam překážek pro jízdu zručnosti:
  1) branka,
  2) trychtýř,
  3) jízda v kruhu – „káča“,
  4) koridor,
  5) zešikmené prkno,
  6) hrboly,
  7) zastavení na metě,
  8) podjezdová branka.
3. Jízda po dětském dopravním hřišti

3. Jízda po dětském dopravním hřišti

 • Před zahájením disciplíny měli soutěžící čas na prohlídku dopravního značení a rozmístění kontrolních stanovišť na DDH. Skupina nejméně čtyř cyklistů absolvovala jízdu po DDH, přičemž každý musel postupně zastavit u nejméně šesti kontrolních stanovišť označených čísly vzestupně od 1.
 • Karta s pořadím průjezdů jednotlivých stanovišť byla soutěžícímu přidělena před startem. Zastavení na stanovišti bylo soutěžícímu potvrzeno jen tehdy, když dodržel stanovené pořadí jejich průjezdů. Ke stanovišti musel přijet soutěžící vždy ve směru jízdy, otáčení bylo povoleno jen za dodržení pravidel provozu na pozemních komunikacích.
 • Časový limit na absolvování disciplíny byl 5 minut.
4. Zásady poskytování první pomoci

4. Zásady poskytování první pomoci

 • Tato disciplína byla zajištěna ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Jaselská.
 • Úkolem bylo ověřit teoretické znalosti a praktické dovednosti při poskytování první pomoci zraněných při dopravní nehodě v době, než se k nehodě dostaví odborná pomoc.
 • Každý soutěžící ji absolvoval samostatně. Na základě vylosování plnil každý člen družstva jiný úkol.
 • Pro okresní kolo byly vybrány tyto čtyři situace:
  1) masivní krvácení,
  2) bezvědomí – nedýchá,
  3) zlomenina předloktí,
  4) mdloba.
 • Limit pro splnění úkolu byl maximálně 10 minut. Během plnění této disciplíny mohli rozhodčí vyžadovat teoretický komentář.
5. Labyrint – nesoutěžní disciplína

5. Labyrint – nesoutěžní disciplína

 • Jednalo se o nesoutěžní disciplínu, jejíž výsledky se nezapočítávali do celkového hodnocení soutěže. Tato disciplína byla hodnocena samostatně.
 • Disciplínu plnili jednotliví členové družstva samostatně. Úkolem bylo nalezení a označení správné cesty z místa A do místa B (průjezd prostorem označeným dopravním značením), a to z pohledu cyklisty. Základním kritériem pro úspěšné zdolání cesty v labyrintu bylo dostat se z místa A do místa B v souladu s dopravním značením.
 • Existovala pouze jedna správná varianta průjezdu daným prostorem. Každý soutěžící obdržel arch s nákresem daného prostoru a stručné textové zadání s úkolem.
 • Na plnění této disciplíny byl časový limit 10 minut.

1. Test z pravidel provozu na pozemních komunikacích

 • Úkolem této disciplíny bylo prověřit teoretické znalosti žáků z pravidel provozu na pozemních komunikacích v rozsahu nezbytném pro každého cyklistu.
 • Celkem bylo 20 otázek a pouze 1 správná odpověď.
 • Časový limit na vyřešení otázek byl 25 minut.

 

 

Výsledky

1. kategorie

1. kategorie

Výsledky dle škol:

 1. ZŠ Horníkova, Brno – 244 trestných bodů
 2. ZŠ Pastviny, Brno – 277 trestných bodů
 3. ZŠ Horácké nám., Brno – 302 trestných bodů
 4. ZŠ Holzova, Brno – 306 trestných bodů
 5. ZŠ Jasanova, Brno – 338 trestných bodů
 6. ZŠ Kotlářská, Brno – 348 trestných bodů
 7. ZŠ Novoměstská, Brno – 392 trestných bodů
 8. ZŠ Jana Broskvy, Brno – 403 trestných bodů
 9. ZŠ Bosonožská, Brno – 466 trestných bodů
 10. ZŠ Blanenská, Brno – 557 trestných bodů

„Nejlepší holka“ byla ze ZŠ Pastviny, Brno.
„Nejlepší kluk“ byl ze ZŠ Horníkova, Brno.

Vítězkou labyrintu se stala slečna ze ZŠ Kotlářské, Brno.

Gratulujeme!

2. kategorie

2. kategorie

Výsledky dle škol:

 1. ZŠ Jasanova, Brno – 184 trestných bodů
 2. ZŠ Horníkova, Brno – 277 trestných bodů
 3. ZŠ Novoměstská, Brno – 337 trestných bodů
 4. ZŠ Pastviny, Brno – 337 trestných bodů
 5. ZŠ Holzova, Brno – 373 trestných bodů

„Nejlepší holka“ byla ze ZŠ Pastviny, Brno.
„Nejlepší kluk“ byl ze ZŠ Jasanova, Brno.

Vítězkou labyrintu se stala slečna ze ZŠ Pastviny, Brno.

Gratulujeme!

1. kategorie

Výsledky dle škol:

 1. ZŠ Horníkova, Brno – 244 trestných bodů
 2. ZŠ Pastviny, Brno – 277 trestných bodů
 3. ZŠ Horácké nám., Brno – 302 trestných bodů
 4. ZŠ Holzova, Brno – 306 trestných bodů
 5. ZŠ Jasanova, Brno – 338 trestných bodů
 6. ZŠ Kotlářská, Brno – 348 trestných bodů
 7. ZŠ Novoměstská, Brno – 392 trestných bodů
 8. ZŠ Jana Broskvy, Brno – 403 trestných bodů
 9. ZŠ Bosonožská, Brno – 466 trestných bodů
 10. ZŠ Blanenská, Brno – 557 trestných bodů

„Nejlepší holka“ byla ze ZŠ Pastviny, Brno.
„Nejlepší kluk“ byl ze ZŠ Horníkova, Brno.

Vítězkou labyrintu se stala slečna ze ZŠ Kotlářské, Brno.

Gratulujeme!