Soutěž Bezpečně Brnem Junior

Jak probíhal ročník 2021?

Jak to probíhalo?

Bezpečně Brnem Junior – soutěž s dopravní tematikou, kterou pořádal Odbor dopravy Magistrátu města Brna.

Stačilo vyplnit online kvíz s 20 otázkami formou A, B, C (správná odpověď byla vždy jen jedna). Soutěže se mohli zúčastnit žáci všech ročníků základních škol ve městě Brně a dále žáci nižších ročníků víceletých gymnázií (1. až 4. ročník u osmiletého studia a 1. a 2. ročník u šestiletého studia). Celkem proběhla 3 samostatná kola soutěže ve dvou kategoriích:

 • ročníky prvního stupně základní školy
 • ročníky druhého stupně základní školy společně s nižšími ročníky víceletých gymnázií

A co vyhodnocení?

Po skončení každého kola obdrželo 10 nejlepších soutěžících věcné ceny.

Po skončení posledního kola bylo vyhodnoceno, které třídy se umístily na celkovém prvním, druhém a třetím místě, a to bez rozlišení kategorie. Nejúspěšnější třídou se stala třída s nejvyšším bodovým výsledkem (po sečtení bodů nejlepších 10 soutěžících z dané třídy v každém kole). 

Vítězné třídy za celou soutěž:

 1. 1. místo – 4.B, Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy
 2. 2. místo – 4.A, Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy
 3. 3. místo – 3. třída, Tyršova základní škola, Brno

Aplikace s finálními výsledky

Z výsledků všech kol soutěže jsme připravili přehlednou aplikaci, kde si můžete prohlédnout, jak si vedli žáci v jednotlivých kolech.

VÝSLEDKY A ZAJÍMAVOSTI

Ročník soutěže 2021 je za námi!
Podívejme se společně na výsledky.

Zajímavosti z 3. kola soutěže

Třetí kolo se konalo v termínu 7. 6.–20. 6. 2021

Celkem se zaregistrovalo 76 žáků ze 23 brněnských základních škol.

Nejvyšší počet bodů mělo 21 žáků.

10 vítězů z 3. kola soutěže je z těchto ZŠ:

 1. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky
 2. Tyršova základní škola, Brno
 3. Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám.
 4. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží
 5. Základní škola Brno, Hamry
 6. Základní škola Brno, Hudcova
 7. Základní škola, Brno, Krásného  

Desítka nejaktivnějších škol:

 1. Základní škola, Brno, Krásného
 2. Základní škola Brno, Hamry
 3. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy
 4. Tyršova základní škola, Brno
 5. Základní škola, Brno, Řehořova
 6. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky
 7. Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám.
 8. Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám.
 9. Základní škola, Brno, Bosonožská
 10. Základní škola a mateřská škola Brno, Husova

Nejtěžší otázka 1. stupeň

Použít za jízdy ochrannou přilbu musí

A: cyklista od 18 let

B: každý cyklista

C: cyklista mladší 18 let

Správná odpověď C.

31 % z celkových odpovědí bylo nesprávně.

Nejčastěji špatně odpověděli žáci 5. třídy.

Více správných odpovědí odeslaly holky.

Nejtěžší otázka 2. stupeň

Dopravní značka označuje

A: zákaz přejíždění vozovky

B: přejezd pro cyklisty

C: přednost cyklistů

Správná odpověď B.

91,6 % z celkových odpovědí bylo nesprávně.

TESTY S ODPOVĚĎMI

Níže můžete vidět test 3. kola s vyplněnými správnými odpověďmi. Všem, kteří se zapojili do soutěže, děkujeme a věříme, že ze svých chyb se poučili.