Soutěž Bezpečně Brnem Junior

Jak probíhal ročník 2021?

Jak to probíhalo?

Bezpečně Brnem Junior – soutěž s dopravní tematikou, kterou pořádal Odbor dopravy Magistrátu města Brna.

Stačilo vyplnit online kvíz s 20 otázkami formou A, B, C (správná odpověď byla vždy jen jedna). Soutěže se mohli zúčastnit žáci všech ročníků základních škol ve městě Brně a dále žáci nižších ročníků víceletých gymnázií (1. až 4. ročník u osmiletého studia a 1. a 2. ročník u šestiletého studia). Celkem proběhla 3 samostatná kola soutěže ve dvou kategoriích:

 • ročníky prvního stupně základní školy
 • ročníky druhého stupně základní školy společně s nižšími ročníky víceletých gymnázií

A co vyhodnocení?

Po skončení každého kola obdrželo 10 nejlepších soutěžících věcné ceny.

Po skončení posledního kola bylo vyhodnoceno, které třídy se umístily na celkovém prvním, druhém a třetím místě, a to bez rozlišení kategorie. Nejúspěšnější třídou se stala třída s nejvyšším bodovým výsledkem (po sečtení bodů nejlepších 10 soutěžících z dané třídy v každém kole). 

Vítězné třídy za celou soutěž:

 1. 1. místo – 4.B, Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy
 2. 2. místo – 4.A, Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy
 3. 3. místo – 3. třída, Tyršova základní škola, Brno

Aplikace s finálními výsledky

Z výsledků všech kol soutěže jsme připravili přehlednou aplikaci, kde si můžete prohlédnout, jak si vedli žáci v jednotlivých kolech.

VÝSLEDKY A ZAJÍMAVOSTI

Ročník soutěže 2021 je za námi!
Podívejme se společně na výsledky.

Zajímavosti z 2. kola soutěže

Druhé kolo se konalo v termínu 17. 5.–30. 5. 2021

Celkem se zaregistrovalo 153 žáků ze 27 brněnských základních škol.

Nejvyšší počet bodů mělo 16 žáků.

Nejvíce se opět zapojili žáci ze 4. tříd.

Převážně se zapojili žáci z 1. stupně.

10 vítězů z 2. kola soutěže je z těchto ZŠ:

 1. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky
 2. Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám.
 3. Tyršova základní škola, Brno
 4. Základní škola Brno, Hamry
 5. Základní škola Brno, Horácké náměstí
 6. Základní škola Brno, Hudcova
 7. Základní škola Brno, Novoměstská
 8. Základní škola, Brno, Krásného    

Desítka nejaktivnějších škol:

 1. Základní škola, Brno, Krásného
 2. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy
 3. Základní škola Brno, Hamry
 4. Základní škola, Brno, Řehořova
 5. Tyršova základní škola, Brno
 6. Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka
 7. Základní škola Brno, Hudcova
 8. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky
 9. Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám.
 10. Základní škola Brno, Vejrostova

Nejtěžší otázka 1. stupeň

Osoba vedoucí jízdní kolo jde po správné straně vozovky

A: ano

B: ne

C: nevím

Správná odpověď A.

50 % z celkových odpovědí bylo nesprávně.

Nejčastěji špatně odpověděli žáci 4. třídy.

Více správných odpovědí odeslali kluci.

Nejtěžší otázka 2. stupeň

„Zastavit vozidlo“ znamená

A: přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče

B: ukončit jízdu

C: přerušit jízdu prudkým brzděním

Správná odpověď A.

59 % z celkových odpovědí bylo nesprávně.

Nejčastější odpověď na otázku B.

Nejčastěji špatně odpověděli žáci 9. třídy.

Více správných odpovědí odeslaly holky.

TESTY S ODPOVĚĎMI

Níže můžete vidět test 2. kola s vyplněnými správnými odpověďmi. Všem, kteří se zapojili do soutěže, děkujeme a věříme, že ze svých chyb se poučili.