Soutěž Bezpečně Brnem Junior

Správné odpovědi

2. kolo pro 2. stupeň

BrnoInMotion

Odpovědi:

Sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory

 • může řidič vjet na železniční přejezd, pokud to ještě stihne
 • může řidič vjet na železniční přejezd, pokud se závory zdvihají
 • řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd

Dopravní značka

 • označuje silnici I. třídy
 • zakazuje vjezd vozidlům vyznačených druhů
 • informuje o uspořádání vyhrazených jízdních pruhů
Dopravní značka

Na tento pokyn policisty:

 • projede křižovatkou cyklista
 • projede křižovatkou žluté vozidlo
 • projede křižovatkou zelené vozidlo
Na tento pokyn policisty:

Jako poslední projede křižovatkou:

 • vozidlo hasičů
 • žluté vozidlo
 • cyklista
Jako poslední projede křižovatkou:

Tato dopravní značka

 • upozorňuje na železniční přejezd vybavený závorami
 • označuje překážku
 • označuje uzavřenou pozemní komunikaci
Tato dopravní značka

Vozidla projedou v pořadí:

 • 1. zelené současně s cyklistou, 2. tramvaj současně s červeným
 • 1. tramvaj současně s červeným, 2. cyklista současně se zeleným
 • 1. zelené, 2. červené, 3. tramvaj, 4. cyklista
Vozidla projedou v pořadí:

Dopravní značka označuje

 • místo pro přecházení
 • prostor, kde je zakázané stání
 • sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty
Dopravní značka označuje

Takto označené místo se považuje za křižovatku

 • ano
 • ne
 • nevím
Takto označené místo se považuje za křižovatku

Dopravní značka označuje

 • jeskyni
 • pevnou překážku na vozovce
 • tunel
Dopravní značka označuje

Na této křižovatce:

 • má přednost cyklista z výhledu
 • má přednost cyklista na kruhovém objezdu
 • není přednost v jízdě upravena dopravními značkami
Na této křižovatce:

Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:

 • 1. zelené, 2. cyklista, 3. autobus
 • 1. cyklista, 2. zelené, 3. autobus
 • 1. autobus a cyklista současně, 2. zelené
Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:

Dopravní značka označuje

 • zákaz odbočení vpravo
 • tvar křižovatky
 • návěst před slepou pozemní komunikací
Dopravní značka označuje

Dopravní značka znamená

 • přednost protijedoucích vozidel
 • obousměrný provoz
 • přednost před protijedoucími vozidly
Dopravní značka znamená

Na příkaz dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“

 • nesmí řidič zastavit vozidlo za dopravní značkou
 • musí řidič zastavit vozidlo, to neplatí, když po hlavní pozemní komunikaci nepřijíždí jiné vozidlo
 • musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled

„Zastavit vozidlo“ znamená

 • přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče
 • ukončit jízdu
 • přerušit jízdu prudkým brzděním

Dodatková tabulka vyznačuje zákaz vjezdu cyklistů v protisměru

 • ano
 • ne
 • nevím
Dodatková tabulka vyznačuje zákaz vjezdu cyklistů v protisměru

Vyznačený jízdní pruh pro cyklisty musí cyklista užít

 • ano
 • ne
 • nevím
Vyznačený jízdní pruh pro cyklisty musí cyklista užít

Před vjetím do nepřehledných míst

 • zvýšíme rychlost jízdy
 • snížíme rychlost jízdy jen za deště
 • vždy snížíme rychlost jízdy

Při vjíždění na kruhový objezd

 • řidič dává znamení o změně směru jízdy
 • řidič nedává znamení o změně směru jízdy
 • řidič v obci dává znamení o změně směru jízdy

„Snížená viditelnost“

 • je situace, kdy účastníci silničního provozu dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci
 • je pouze za tmy nebo za šera
 • nastává jenom v době, kdy se stmívá nebo je mlha