Soutěž Bezpečně Brnem Junior

Správné odpovědi

2. kolo pro 1. stupeň

BrnoInMotion

Odpovědi:

Osoba vedoucí jízdní kolo jde po správné straně vozovky

 • ano
 • ne
 • nevím
Osoba vedoucí jízdní kolo jde po správné straně vozovky

Takto rozsvícený světelný signál znamená

 • připravit se k jízdě
 • „Stůj!“
 • připravit se k zastavení vozidla
Takto rozsvícený světelný signál znamená

Za jízdy se cyklista

 • nesmí držet jiného vozidla
 • může držet jiného vozidla, pokud mu to dovolí řidič tohoto vozidla
 • může držet jiného vozidla jen při jízdě do kopce

Dopravní značka označuje

 • hlavní pozemní komunikaci
 • konec hlavní pozemní komunikace
 • konec více zákazů
Dopravní značka označuje

„Účastník provozu na pozemních komunikacích“

 • je pouze řidič motorového vozidla a chodec
 • je každý, kdo se přímým způsobem účastní silničního provozu
 • není jezdec na zvířeti

Na pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí

 • v celé šířce vozovky
 • při pravém okraji vozovky
 • pouze po levé krajnici

Dopravní značka znamená

 • hlavní pozemní komunikaci
 • Stůj, dej přednost v jízdě!
 • Dej přednost v jízdě!
Dopravní značka znamená

Při jízdě kolem vchodů nebo vjezdů

 • dbá cyklista zvýšené opatrnosti
 • nemusí cyklista dbát velké opatrnosti
 • musí cyklista zvonit

Jízdní kolo musí být vybaveno

 • alespoň jednou brzdou
 • třemi a více účinnými brzdami
 • dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami

Cyklista jede podle pravidel silničního provozu

 • ano
 • ne
 • nevím
Cyklista jede podle pravidel silničního provozu

Dopravní značka

 • označuje křižovatku ve tvaru „T“
 • přikazuje směr jízdy vpravo a vlevo
 • zakazuje otáčení
Dopravní značka

Jako první projede křižovatkou:

 • cyklista
 • žluté vozidlo
 • vozidlo hasičů
Jako první projede křižovatkou:

Před touto dopravní značkou musí řidič vždy zastavit vozidlo

 • ano
 • ne
 • nevím
Před touto dopravní značkou musí řidič vždy zastavit vozidlo

Vozidla projedou v pořadí:

 • 1. cyklista, 2. modré, 3. nákladní
 • 1. modré, 2. nákladní, 3. cyklista
 • 1. nákladní, 2. modré, 3. cyklista
Vozidla projedou v pořadí:

Pozorně sledovat dopravní značky

 • cyklista nemusí
 • cyklista musí jen v obci
 • cyklista za jízdy musí vždy

Na železniční přejezd je zakázáno vjíždět nebo vcházet

 • ano
 • ne
 • nevím
Na železniční přejezd je zakázáno vjíždět nebo vcházet

Dopravní značka

 • označuje stezku pro chodce
 • vyjadřuje zákaz vstupu chodců
 • upozorňuje na přechod pro chodce
Dopravní značka

Cyklista mladší 10 let smí na pozemní komunikaci na jízdním kole jet

 • samostatně
 • pouze pod dohledem osoby starší 15 let
 • pouze pod dohledem osoby starší 18 let

Nápisu na dopravní značce

 • cyklista nemusí uposlechnout
 • cyklista uposlechne, jen vyžadují-li to okolnosti
 • cyklista musí uposlechnout
Nápisu na dopravní značce

Tato dopravní značka

 • zakazuje jízdu cyklistům a vstup chodcům
 • označuje dělenou stezku pro chodce a cyklisty
 • ukončuje dělenou stezku pro chodce a cyklisty
Tato dopravní značka