Soutěž Bezpečně Brnem Junior

Správné odpovědi

1. kolo pro 1. stupeň

BrnoInMotion

Odpovědi:

Znamení o změně směru jízdy paží se dává:

 • Po celou dobu jízdního úkonu.
 • Jen před započetím jízdního úkonu.
 • Po započetí jízdního úkonu.

Chodec smí vstoupit na přechod pro chodce:

 • Jen pokud se neblíží vozidlo, před které by bezprostředně vstoupil.
 • Jen pokud dá znamení rukou, že bude přecházet; pak může řidiče donutit i k náhlé změně rychlosti a směru jízdy.
 • Vždy, protože má absolutní přednost před vozidly.

Je jezdec na koloběžce, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem?

 • Ne.
 • Ano.

Na signál se zeleným plným kruhovým světlem "Volno"

 • Nesmíte odbočit vpravo, neboť uvedený signál platí pouze pro jízdu v přímém směru a odbočení neumožňuje.
 • Smíte odbočit vpravo, přičemž musíte dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce.
 • Smíte odbočit vpravo, přičemž chodci přecházející ve volném směru po přechodu pro chodce Vám musí dát přednost.

"Chodec"

 • Je výhradně kráčející osoba.
 • Je i osoba, která se pohybuje na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení.
 • Není osoba, která se pohybuje na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení.

Povinností přepravované osoby je:

 • Neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla.
 • Pomáhat řidiči dle jeho pokynů v ovládání vozidla, zvláště pokud je to řidič začátečník.
 • Informovat řidiče o situaci v provozu na pozemních komunikacích.

Při přepravě vozidlem hromadné dopravy osob cestující:

 • Musí dbát pokynů a příkazů řidiče.
 • Nemá žádné povinnosti.
 • Nesmí stát v uličce.

Tato dopravní značka označuje:

 • Vedlejší pozemní komunikaci.
 • Konec hlavní pozemní komunikace.
 • Hlavní pozemní komunikaci.
Tato dopravní značka označuje:

Tato dopravní značka:

 • Upozorňuje na místo, kde cyklisté vjíždějí na vozovku nebo ji přejíždějí, anebo na úsek, kde se cyklisté často vyskytují.
 • Vyznačuje pruh nebo stezku pro cyklisty.
 • Označuje místo určené pro cyklisty čekající na světelný signál „Volno“.
Tato dopravní značka:

Tato dopravní značka znamená:

 • Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech).
 • Zákaz vjezdu všech motorových vozidel (v obou směrech).
 • Zákaz vjezdu všech nemotorových vozidel (v obou směrech).
Tato dopravní značka znamená:

Označte správný význam značky:

 • Zakazuje zastavení (tj. uvedení vozidla do klidu, kromě případů vyvolaných okolnostmi v provozu na pozemních komunikacích jako je např. stojící kolona vozidel apod.).
 • Zakazuje stání (tj. uvedení vozidla do klidu na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení a vyložení nákladu).
 • Ukončuje platnost zákazu stání.
Označte správný význam značky:

Tato dopravní značka:

 • Zakazuje vjezd všem vozidlům s výjimkou cyklistů.
 • Zakazuje vjezd cyklistům a jízdu na jízdním kole. Vedení jízdního kola cyklistou je povoleno.
 • Přikazuje cyklistům užít v daném směru takto označené stezky.
Tato dopravní značka:

Tato značka znamená:

 • Přikázaný směr jízdy vpravo.
 • Přikázaný směr objíždění vpravo.
 • Jednosměrný provoz.
Tato značka znamená:

Tato značka:

 • Zakazuje zastavení nebo stání (tj. uvedení vozidla do klidu, kromě případů vyvolaných okolnostmi v provozu na pozemních komunikacích jako je např. stojící kolona vozidel apod.).
 • Zakazuje stání (tj. uvedení vozidla do klidu na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení a vyložení nákladu).
 • Ukončuje platnost zákazu zastavení na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení a vyložení nákladu.
Tato značka:

V úseku za touto dopravní značkou:

 • Musí řidič dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit.
 • Má vždy řidič motorového i nemotorového vozidla přednost před chodci, kteří ho nesmějí omezit.
 • Musí řidič dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům jen na přechodech pro chodce.
V úseku za touto dopravní značkou:

Za touto dopravní značkou:

 • Je řidiči zakázáno jet rychlostí více než 30 km/h.
 • Je řidiči přikázáno jet rychlostí nejméně 30 km/h, pokud s ohledem na provozní podmínky lze této rychlosti dosáhnout.
 • Je řidiči doporučeno jet rychlostí nejvýše 30 km/h.
Za touto dopravní značkou:

Tato značka upozorňuje:

 • Na změnu dopravního okruhu zřízeného pro objíždění obce nebo její části.
 • Na směr k výjezdu z kruhového parkoviště.
 • Na křižovatku s kruhovým objezdem.
Tato značka upozorňuje:

Výbavu a stav jízdního kola

 • Kontrolujeme jen občas.
 • Nemusíme kontrolovat.
 • Kontrolujeme před každou jízdou.

Cyklista nesmí jet

 • Bez rukavic.
 • Bez držení řídítek.
 • Bez slunečních brýlí.

Jako třetí projede křižovatkou:

 • Žluté vozidlo.
 • Modré vozidlo.
 • Cyklista.
Jako třetí projede křižovatkou: