Soutěž Bezpečně Brnem Junior

Jak probíhal ročník 2023?

Jak to probíhalo?

V soutěži s dopravní tematikou, kterou pořádal Odbor dopravy Magistrátu města Brna, stačilo vyplnit online kvíz s 20 otázkami formou a, b, c (správná odpověď byla vždy jen jedna) v časovém limitu 45 minut.

Soutěž probíhala od 1. 2. 2023 do 31. 3. 2023.

 • Zúčastnit se jí mohli žáci všech ročníků základních škol ve městě Brně a dále žáci nižších ročníků víceletých brněnských gymnázií (1. až 4. ročník u osmiletého studia a 1. a 2. ročník u šestiletého studia).
 • Soutěžní otázky byly připraveny v odlišné obtížnosti pro ročníky prvního a druhého stupně ZŠ. Každý žák se mohl zúčastnit jen jednou.
 • Do soutěže byla potřeba online registrace (registraci žáka mohl provést jen zákonný zástupce nebo jiná osoba s oprávněním jednat za žáka).

Podrobné podmínky soutěže naleznete zde.

O co se hrálo?

Výhry pro nejlepší jednotlivce

 • 1. místo – Notebook Acer
 • 2. místo – Tablet Lenovo
 • 3. místo – Chytré hodinky WowME Kids

Výhry pro nejlepší třídy

 • 1. místo – Vstupenky do brněnského vědeckého parku VIDA!, ZOO Brno a Hvězdárny a planetária Brno pro každého žáka, který se do soutěže zapojil
 • 2. místo – Vstupenky do brněnského vědeckého parku VIDA! a ZOO Brno pro každého žáka, který se do soutěže zapojil
 • 3. místo – Vstupenky do brněnského vědeckého parku VIDA! pro každého žáka, který se do soutěže zapojil

A co vyhodnocení?

Po skončení obdrželi 3 nejlepší jednotlivci věcné ceny.

Také bylo vyhodnoceno, které třídy se umístily na celkovém prvním, druhém a třetím místě, a to bez rozlišení kategorie. Nejúspěšnější třídou se stala třída s nejvyšším bodovým výsledkem (po sečtení bodů nejlepších 10 soutěžících z dané třídy). 

Nejlepší jednotlivci:

 1. místo – František, ZŠ Křídlovická
 2. místo – Natálie, ZŠ Horácké náměstí
 3. místo – Michaela, ZŠ Horácké náměstí

Vítězné třídy:

 1. místo – ZŠ Masarova, 3.C – poukazy pro 21 dětí, 193 bodů
 2. místo – ZŠ Zemědělská, 4.B – poukazy pro 14 dětí, 179 bodů
 3. místo – ZŠ Laštůvkova, 3.B – poukazy pro 10 dětí, 164 bodů

Aplikace s finálními výsledky

Z výsledků jsme připravili přehlednou aplikaci, kde si můžete prohlédnout, jak si žáci vedli v soutěži.

VÝSLEDKY A ZAJÍMAVOSTI

Ročník soutěže 2023 je za námi!
Podívejme se společně na výsledky.

Zajímavosti ze soutěže

 • Celkem se zaregistrovalo 778 soutěžících.
 • Aktivně se zapojilo 600 žáků, z toho 78,5 % tvořili žáci z prvního stupně a 21,5 % z druhého stupně.
 • Soutěžící byli z 62 brněnských škol.
 • Průměrný čas vyplňování testu byl 11 minut.
 • Průměrný počet bodů byl 15.
 • Plný počet bodů mělo 74 soutěžících.
 • Nejvíce žáků se přihlásilo ze Základní a mateřské školy Křídlovická, celkem 54.

Nejtěžší otázky 1. stupeň

1/ Tato dopravní značka

A: upozorňuje na místo, kde tramvaj křižuje směr jízdy ostatních vozidel.

B: upozorňuje na místo, kde má řidič povinnost dát přednost v jízdě tramvaji, a to zejména mimo křižovatku.

C: upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.

2/ Cyklista mladší 10 let smí na pozemní komunikaci na jízdním kole jet

A: samostatně.

B: pouze pod dohledem osoby starší 15 let.

C: pouze pod dohledem osoby starší 18 let.

1/ Otázka

Správná odpověď A.

49 % z celkových odpovědí bylo nesprávně.

2/ Otázka

Správná odpověď B.

53 % z celkových odpovědí bylo nesprávně.

Nejtěžší otázka 2. stupeň

Nesmět omezit znamená povinnost počínat si tak, aby

A: jiný řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo.

B: druhý řidič nemusel náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit.

C: jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo.

Správná odpověď C.

46 % z celkových odpovědí bylo nesprávně.

TESTY S ODPOVĚĎMI

Níže můžete vidět testy s vyplněnými správnými odpověďmi.
Všem, kteří se zapojili do soutěže, děkujeme a věříme, že ze svých chyb se poučili.