Správné odpovědi

1. stupeň

BrnoInMotion

Odpovědi:

Tato dopravní značka označuje

 • hlavní pozemní komunikaci.
 • konec hlavní pozemní komunikace.
 • vedlejší pozemní komunikaci.
Tato dopravní značka označuje

Tato dopravní značka

 • upozorňuje na místo, kde tramvaj křižuje směr jízdy ostatních vozidel.
 • upozorňuje na místo, kde má řidič povinnost dát přednost v jízdě tramvaji, a to zejména mimo křižovatku.
 • upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.
Tato dopravní značka

Tato dopravní značka

 • zakazuje chodcům vstoupit na pozemní komunikaci nacházející se v prostoru za značkou.
 • upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace s možností zvýšeného výskytu chodců anebo častého přecházení chodců přes pozemní komunikaci v místě, kde není zřízen přechod pro chodce.
 • přikazuje chodcům užít v daném směru takto označené stezky. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno.
Tato dopravní značka

Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje řidiči jet rychlostí 40 km/h?

 • A
 • B
 • C
Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje řidiči jet rychlostí 40 km/h?

Vyberte dopravní značku, která řidiče upozorňuje na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by řidič jinak neočekával, nebo které nejsou s ohledem na místní podmínky viditelné z dostatečné vzdálenosti.

 • A
 • B
 • C
Vyberte dopravní značku, která řidiče upozorňuje na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by řidič jinak neočekával, nebo které nejsou s ohledem na místní podmínky viditelné z dostatečné vzdálenosti.

Která z těchto dopravních značek zakazuje zastavení?

 • A
 • B
 • C
Která z těchto dopravních značek zakazuje zastavení?

Pokud jako řidič vidíte na vozovce tento symbol, musíte

 • přizpůsobit jízdu tomu, že se blížíte k přechodu pro chodce.
 • snížit rychlost jízdy na 20 km/h, protože vjíždíte do pěší zóny.
 • zastavit vozidlo, protože za ním začíná stezka pro chodce, na kterou nesmíte vjíždět.
Pokud jako řidič vidíte na vozovce tento symbol, musíte

Tato značka upozorňuje

 • na změnu dopravního okruhu zřízeného pro objíždění obce nebo její části.
 • na směr k výjezdu z kruhového parkoviště.
 • na křižovatku s kruhovým objezdem.
Tato značka upozorňuje

Může "osoba starší 10 let jedoucí na koloběžce" přejíždět přes přechod pro chodce?

 • Ne, platí pro ni pravidla pro jízdu na jízdním kole.
 • Ano, platí pro ni pravidla pro chodce.
Může "osoba starší 10 let jedoucí na koloběžce" přejíždět přes přechod pro chodce?

Tato značka znamená

 • přikázaný směr jízdy vpravo.
 • přikázaný směr objíždění vpravo.
 • jednosměrný provoz.
Tato značka znamená

Žluté vozidlo

 • musí dát přednost v jízdě cyklistovi.
 • bude vyjíždět z kruhového objezdu.
 • má přednost v jízdě před cyklistou.
Žluté vozidlo

Na této křižovatce

 • má modré vozidlo přednost před oběma cyklisty.
 • dává modré vozidlo přednost protijedoucímu cyklistovi.
 • není přednost v jízdě upravena dopravními značkami.
Na této křižovatce

Cyklista

 • se připraví k jízdě.
 • zastaví vozidlo.
 • má přednost v jízdě, protože přijíždí po hlavní silnici.
Cyklista

Použít za jízdy ochrannou přilbu musí

 • cyklista od 18 let.
 • každý cyklista.
 • cyklista mladší 18 let.

Jako první projede křižovatkou

 • cyklista.
 • žluté osobní vozidlo.
 • modré nákladní vozidlo.
Jako první projede křižovatkou

Vozidla projedou křižovatku v pořadí:

 • 1. modré vozidlo, 2. autobus, 3. cyklista
 • 1. cyklista, 2. autobus, 3. modré vozidlo
 • 1. autobus, 2. cyklista a modré vozidlo současně
Vozidla projedou křižovatku v pořadí:

Cyklista

 • projede křižovatkou jako první.
 • dává přednost vozidlu hasičů.
 • smí vjet do křižovatky.
Cyklista

Tento pokyn policisty znamená „Stůj!“ pro řidiče

 • přijíždějící k jeho čelu.
 • přijíždějící k jeho levému boku.
 • přijíždějící k jeho pravému boku.
Tento pokyn policisty znamená „Stůj!“ pro řidiče

Cyklista nesmí jet

 • bez rukavic.
 • bez držení řídítek.
 • bez slunečních brýlí.

Cyklista mladší 10 let smí na pozemní komunikaci na jízdním kole jet

 • samostatně.
 • pouze pod dohledem osoby starší 15 let.
 • pouze pod dohledem osoby starší 18 let.