Prodloužení TT Bystrc – Kamechy

Základní informace o projektu:

  • 1 400 metrů dlouhá trať
  • 320 metrů dlouhý tunel
  • 3 nové zastávky

Stavba prodlužuje tramvajovou trať z dnešní konečné zastávky Ečerova v Bystrci do zastavěného území Kamechy. Trasa je vedena podél ulice Vejrostovy až do prostoru ulice Teyschlovy, dále tunelovým úsekem pod přilehlým kopcem do prostoru sídliště s ukončením u ulice Hostislavova.

Tisíce lidí, kteří žijí na jednom z nejzápadnějších výběžků Brna, díky prodloužení tratě získají lepší a pohodlnější spojení mezi svými domovy a centrem města. Nová tramvajová trať také ulehčí i řidičům, kteří nebudou muset popojíždět v zácpách tak dlouho.

Detailní informace

Hlavním přínosem stavby je úspora vnímané cestovní doby cestujících, která kromě zkrácené jízdní doby zohledňuje rovněž kvalitu dopravní nabídky, počet přestupů, dobu čekání na přestupy či délku nutných pěších cest. Návrh prodloužení respektuje platný Územní plán města Brna. Dle finanční analýzy je projekt způsobilý pro veřejnou podporu či příspěvek z EU, je tedy možné požádat o dotace. V červnu roku 2020 bylo vybíráno ze tří variant, které se lišili především variantou tunelu. Po doporučení dopravního podniku a MČ Brno-Bystrc se Rada města Brna rozhodla pro variantu 2, které zahrnuje ražený tunel o délce 320 m. Pozitivem této varianty je příznivý podélný sklon, možnost překrytí zastávka (eliminace hluku), nízké hlukové zatížení, nízká spotřeba trakční energie. Po výběru varianty byla dokumentace rozpracována a předložena na Krajský úřad JMK, které v rámci zjišťovacího řízení v souladu se zákonem 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, který rozhodl, že záměr nepodléhá procesu EIA.

Časová osa

Schválení investičního záměru

září 2014

Výběr varianty pro realizaci

červen 2020

Závěr zjišťovacího řízení

prosinec 2020

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí

únor 2021

Získání územního rozhodnutí

prosinec 2023

Realizace projektu

duben 2025
Strategický cíl
Zvýšit integraci udržitelných druhů dopravy (podíl multimodálních cest) a zrychlit veřejnou dopravu (cestovní rychlost na referenčních cestách MHD o 15% vyšší v roce 2030)
Specifický cíl
Zlepšení dostupnosti hromadnou dopravou ve všech částech města
Stav
Příprava projektu
Náklady (tis. Kč)
2 500 000
Investor
Dopravní podnik města Brna, Statutární město Brno