Kampaně

Čtvrtý ročník soutěže je tady!

V soutěži s dopravní tematikou, kterou pořádá Odbor dopravy Magistrátu města Brna, stačí vyplnit online kvíz s 20 otázkami formou a, b, c (správná odpověď je vždy jen jedna) v časovém limitu 45 minut.

Soutěž probíhá od 1. 2. 2024 do 31. 3. 2024.

Soutěž Bezpečně Brnem je za námi!

Chceme poděkovat všem soutěžícím, kteří se do soutěže zapojili. Téměř 2800 lidí v 1. kole prokázalo, že problematika bezpečnosti v dopravě je zajímá. Ve srovnání s loňským rokem je to více než dvojnásobný nárůst počtu soutěžících. Velké finále proběhlo 16. září 2023 v Pavilonu Anthropos.

Výzva 10 000 kroků

Cílem výzvy není ujít každý den 10 000 kroků, ale chodit. Chodit častěji než doteď. Chodit v rámci běžných dnů místo toho, abyste jezdili autem. Chodit pro odpočinek těla i duše, chodit pro radost i zdraví. Chodit kvůli sobě i jiným. Chodit pro lepší město i vztahy s kamarády. Zkrátka oživit to, na co jsme možná už zapomněli.

Město Brno jako aktivně zapojené město také samostatně odmění nejaktivnější z řad „Brňáků“!

Projekt SCHOOLHOODS

Projekt SCHOOLHOODS se zaměřuje na školní mobilitu a veřejný prostor v okolí škol. Žáci jsou často voženi do škol auty rodičů, což přináší řadu negativních důsledků, jako například zvýšený provoz aut v okolí škol, který představuje riziko pro ostatní děti.

Realizace projektu bude znamenat zvýšení bezpečnosti a ochranu zdraví cílových skupin, zlepšení kompetencí dětí v chování v dopravních situacích a mimo jiné zapojení cílových skupin do tvorby akčního plánu.

Bezpečné cesty do škol

Projekt se snaží o zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí zapojených škol. Žáci i rodiče mají možnost aktivně se zapojit do identifikace míst, kde se děti na své cestě do školy necítí bezpečně. Získané údaje pak slouží jako podklad pro vypracování návrhu a následnou realizaci opatření pro snížení dopravních rizik. Bezpečnější a příjemnější prostředí pak obvykle motivuje rodiče k větší ochotě dovolit dětem dopravovat se do školy pěšky, na kole nebo koloběžce – zkrátka šetrnými způsoby dopravy.

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo Brno-město

Soutěž vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP se spolu-vyhlašovateli, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie České republiky,
Český červený kříž a další organizace.

Město Brno pořádalo okresní kolo, které proběhlo 9. 5. 2022 na DDH Riviéře. Informace o tom, jak toto okresní kolo probíhalo, naleznete níže.

Bezpečné Vánoce

Odbor dopravy Magistrátu města Brna pořádá každý rok v průběhu vánočních prázdnin soutěž Bezpečné Vánoce, která je určená pro žáky čtvrtých až sedmých tříd brněnských základních škol. V roce 2021 proběhl již 15. ročník.

Do 15. ročníku se zapojilo 63 základních škol z Brna. Z celkem 11 796 testů, které na tyto školy odešly, se vrátilo 305 bezchybně vyplněných testů. Z těch bylo vylosováno 10 vítězů.

Cyklodoprava

Podpora cyklistické dopravy společně se zvýšením bezpečnosti cyklistů v městském provozu pomáhá zlepšovat životní prostředí ve městě a následně přispívá k jejich oživení a vytváření lepších podmínek pro bydlení.