Kampaně

Soutěž Bezpečně Brnem je tady!

V soutěži, kterou pořádá odbor dopravy Magistrátu města Brna, stačí vyplnit online kvíz s 30 otázkami formou A, B, C. Hodnotí se nejen správnost, ale i rychlost! Devadesát nejúspěšnějších postoupí do finále, ve kterém se hraje o peněžitou odměnu.

Uzávěrka zapojení do soutěže je 13. srpna 2023.

Třetí ročník soutěže Bezpečně Brnem JUNIOR je za námi!

V soutěži s dopravní tematikou, kterou pořádal Odbor dopravy Magistrátu města Brna, stačilo vyplnit online kvíz s 20 otázkami formou a, b, c (správná odpověď byla vždy jen jedna) v časovém limitu 45 minut.

Více o výsledcích letošního ročníku zjistíte pod odkazem níže.

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo Brno-město

Soutěž vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP se spolu-vyhlašovateli, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie České republiky,
Český červený kříž a další organizace.

Město Brno pořádalo okresní kolo, které proběhlo 9. 5. 2022 na DDH Riviéře. Informace o tom, jak toto okresní kolo probíhalo, naleznete níže.

Výzva 10 000 kroků

Cílem výzvy není ujít každý den 10 000 kroků, ale chodit. Chodit častěji než doteď. Chodit v rámci běžných dnů místo toho, abyste jezdili autem. Chodit pro odpočinek těla i duše, chodit pro radost i zdraví. Chodit kvůli sobě i jiným. Chodit pro lepší město i vztahy s kamarády. Zkrátka oživit to, na co jsme možná už zapomněli.

Město Brno jako aktivně zapojené město také samostatně odmění nejaktivnější z řad „Brňáků“!

Bezpečné cesty do škol

Projekt se snaží o zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí zapojených škol. Žáci i rodiče mají možnost aktivně se zapojit do identifikace míst, kde se děti na své cestě do školy necítí bezpečně. Získané údaje pak slouží jako podklad pro vypracování návrhu a následnou realizaci opatření pro snížení dopravních rizik. Bezpečnější a příjemnější prostředí pak obvykle motivuje rodiče k větší ochotě dovolit dětem dopravovat se do školy pěšky, na kole nebo koloběžce – zkrátka šetrnými způsoby dopravy.

Bezpečné Vánoce

Odbor dopravy Magistrátu města Brna pořádá každý rok v průběhu vánočních prázdnin soutěž Bezpečné Vánoce, která je určená pro žáky čtvrtých až sedmých tříd brněnských základních škol. V roce 2021 proběhl již 15. ročník.

Do 15. ročníku se zapojilo 63 základních škol z Brna. Z celkem 11 796 testů, které na tyto školy odešly, se vrátilo 305 bezchybně vyplněných testů. Z těch bylo vylosováno 10 vítězů.

Cyklodoprava

Projekt se snaží o zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí zapojených škol. Žáci i rodiče mají možnost aktivně se zapojit do identifikace míst, kde se děti na své cestě do školy necítí bezpečně. Získané údaje pak slouží jako podklad pro vypracování návrhu a následnou realizaci opatření pro snížení dopravních rizik. Bezpečnější a příjemnější prostředí pak obvykle motivuje rodiče k větší ochotě dovolit dětem dopravovat se do školy pěšky, na kole nebo koloběžce – zkrátka šetrnými způsoby dopravy.