Kampaně

Soutěž Bezpečně Brnem je za námi!

Děkujeme všem soutěžícím, kteří se do soutěže zapojili! Celkem 1217 lidí prokázalo, že problematika bezpečnosti v dopravě je zajímá. Finále soutěže proběhlo během hlavního dne Evropského týdne mobility na Riviéře.

Těšíme se na příští ročník! Pro aktuální informace sledujte Facebook profil Brnoinmotion.

Soutěž Bezpečně Brnem Junior je za námi. Jak probíhal ročník 2022?

Stačilo vyplnit online kvíz s 20 otázkami formou A, B, C (správná odpověď byla vždy jen jedna). Soutěže se mohli zúčastnit žáci všech ročníků základních škol ve městě Brně a dále žáci nižších ročníků víceletých gymnázií (1. až 4. ročník u osmiletého studia a 1. a 2. ročník u šestiletého studia).

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo Brno-město

Soutěž vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP se spolu-vyhlašovateli, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie České republiky,
Český červený kříž a další organizace.

Město Brno pořádalo okresní kolo, které letos proběhlo 9. 5. 2022 na DDH Riviéře. Informace o tom, jak toto okresní kolo probíhalo, naleznete níže.

Výzva 10 000 kroků

Cílem výzvy není ujít každý den 10 000 kroků, ale chodit. Chodit častěji než doteď. Chodit v rámci běžných dnů místo toho, abyste jezdili autem. Chodit pro odpočinek těla i duše, chodit pro radost i zdraví. Chodit kvůli sobě i jiným. Chodit pro lepší město i vztahy s kamarády. Zkrátka oživit to, na co jsme možná už zapomněli.

Město Brno jako aktivně zapojené město také samostatně odmění nejaktivnější z řad „Brňáků“!

Bezpečné cesty do škol

Projekt se snaží o zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí zapojených škol. Žáci i rodiče mají možnost aktivně se zapojit do identifikace míst, kde se děti na své cestě do školy necítí bezpečně. Získané údaje pak slouží jako podklad pro vypracování návrhu a následnou realizaci opatření pro snížení dopravních rizik. Bezpečnější a příjemnější prostředí pak obvykle motivuje rodiče k větší ochotě dovolit dětem dopravovat se do školy pěšky, na kole nebo koloběžce – zkrátka šetrnými způsoby dopravy.

Bezpečné Vánoce

Odbor dopravy Magistrátu města Brna pořádá každý rok v průběhu vánočních prázdnin soutěž Bezpečné Vánoce, která je určená pro žáky čtvrtých až sedmých tříd brněnských základních škol. V roce 2021 proběhl již 15. ročník.

Do 15. ročníku se zapojilo 63 základních škol z Brna. Z celkem 11 796 testů, které na tyto školy odešly, se vrátilo 305 bezchybně vyplněných testů. Z těch bylo vylosováno 10 vítězů.

Cyklodoprava

Projekt se snaží o zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí zapojených škol. Žáci i rodiče mají možnost aktivně se zapojit do identifikace míst, kde se děti na své cestě do školy necítí bezpečně. Získané údaje pak slouží jako podklad pro vypracování návrhu a následnou realizaci opatření pro snížení dopravních rizik. Bezpečnější a příjemnější prostředí pak obvykle motivuje rodiče k větší ochotě dovolit dětem dopravovat se do školy pěšky, na kole nebo koloběžce – zkrátka šetrnými způsoby dopravy.