Kampaně

Bezpečné cesty do škol

Projekt se snaží o zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí zapojených škol. Žáci i rodiče mají možnost aktivně se zapojit do identifikace míst, kde se děti na své cestě do školy necítí bezpečně. Získané údaje pak slouží jako podklad pro vypracování návrhu a následnou realizaci opatření pro snížení dopravních rizik. Bezpečnější a příjemnější prostředí pak obvykle motivuje rodiče k větší ochotě dovolit dětem dopravovat se do školy pěšky, na kole nebo koloběžce – zkrátka šetrnými způsoby dopravy.

Soutěž Bezpečně Brnem

V soutěži, kterou pořádá Odbor dopravy Magistrátu města Brna, stačí vyplnit online kvíz s 30 otázkami formou a, b, c. Hodnotí se nejen správnost, ale i rychlost! Devadesát nejúspěšnějších postoupí do finále, ve kterém se hraje o peněžitou odměnu ve formě dárkového poukazu. Smyslem soutěže je prověřit schopnosti a znalosti soutěžících, a to v oblasti řešení dopravních situací.

Bezpečné Vánoce

Odbor dopravy Magistrátu města Brna ve spolupráci s Centrem AMAVET – Junior Brno (záštita BESIP) pořádá každý rok v průběhu vánočních prázdnin soutěž Bezpečné Vánoce.

V roce 2019 proběhl 12. ročník soutěže, do tohoto ročníku se zapojilo 62 základních škol z Brna, což je úctyhodný počet. Z celkem 13 188 testů, které na tyto školy odešlo, se nám vrátilo 4221, z toho 878 bezchybně vyplněných testů.

Cyklodoprava

Projekt se snaží o zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí zapojených škol. Žáci i rodiče mají možnost aktivně se zapojit do identifikace míst, kde se děti na své cestě do školy necítí bezpečně. Získané údaje pak slouží jako podklad pro vypracování návrhu a následnou realizaci opatření pro snížení dopravních rizik. Bezpečnější a příjemnější prostředí pak obvykle motivuje rodiče k větší ochotě dovolit dětem dopravovat se do školy pěšky, na kole nebo koloběžce – zkrátka šetrnými způsoby dopravy.