Jak si zapamatovat záchranářskou uličku?

Záchranářská ulička je důležitou součástí zajištění rychlého průjezdu vozidel s předností jízdy. Na vícepruhových dálnicích a silnicích je nutné vytvořit mezi nejrychlejším levým pruhem a sousedním pruhem dostatečný prostor, obvykle alespoň tři metry. Tento prostor umožňuje sanitkám, hasičům a dalším záchranným složkám se rychle dostat k nehodě. Řidiči mohou za tímto účelem využívat krajnici nebo středový dělící pruh. 

Věděli jste, že pravá ruka může být skvělým ukazatelem, jak by měla fungovat záchranářská ulička? Palec pravé ruky symbolizuje levý jízdní pruh, prostor mezi palcem a ukazováčkem reprezentuje záchranářskou uličku. Pokud jedete v levém pruhu – palec – uhnete s autem doleva. Zatímco všechny ostatní pruhy – ostatní prsty pravé ruky – uhýbají doprava.


Další aktuality