Volání na tísňovou linku

Kdy a kam volat, když hoří? Naučte se zásadní čísla pro nouzové situace a tři jednoduchá pravidla pro rychlou pomoc!

Volat byste měli na tísňovou linku, když potřebujete pomoc od

  • hasičů – 150
  • policie – 158
  • zdravotnických záchranných služeb – 155

Pokud jste však v situaci, kdy si nejste jisti, nebo potřebujete koordinovanou pomoc více složek integrovaného záchranného systému, kontaktujte číslo 112.

Je pochopitelné, že lidé, kteří volají na tísňovou linku a potřebují pomoc, obvykle procházejí stresující situací. Stres je přirozenou reakcí na mimořádné události, na kterou jsou operátoři připraveni. Avšak existují jednoduchá pravidla, jak můžete usnadnit a urychlit komunikaci z vaší strany, aby byla pomoc poskytnuta co nejrychleji.

Pokud budete volat na tísňovou linku, stačí, když operátorovi odpovíte na tři nezbytné otázky: „Co? Kde? Kdo?“

  • Co se stalo?
  • Kde se to stalo?
  • Kdo volá – představit se.

Doporučujeme tuto jednoduchou zásadu naučit i vaše děti, protože i ony se mohou ocitnout v náročné situaci a potřebovat pomoc.

Pro hasiče je nejlepší, když začne probíhat tzv. samovolná evakuace – lidé se v zájmu vlastního bezpečí sami evakuují podle svého uvážení. Hasiči následně provádí zásah, prohledávají všechny byty a evakuují ty, kteří se nestihli nebo nezvládli evakuovat sami.

A čtvrté pravidlo na závěr…

Nezapomeňte, že špatně zaparkovaná auta hasiče zdržují.  Každá vteřina je pro ně důležitá! 


Další aktuality