Jak vypadá den hasiče?

Jsou tu pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Jak probíhá „běžný“ hasičský den na požární stanici v Líšni (a nejen tam)?

Veškerá hasičská technika a vybavení ve vozidlech musí být neustále k dispozici. K tomu slouží ranní předávání směn a techniky. Každý den v 7:00 ráno tak dosluhující směna předá informace o stanici té následující. I přes skutečnost, že je stanice v provozu 365 dní v roce, je nutné provádět kontrolu vozidel a veškerého materiálu, aby se zjistilo, zda něco nechybí a není potřeba to doplnit.

Dalším důležitým bodem v denním režimu hasičů je jejich fyzická příprava. Mezi hasiči najdeme volejbalisty, horolezce, florbalisty, nohejbalisty a další sportovní nadšence. Kolem 16:00 se na stanici plní posilovny, tělocvičny, hřiště – zde v hasičském záchranném sboru Jihomoravského kraje je raritou i bazén (tedy spíše vodní nádrž) a hasiči si mohou odškrtnout další bod, a to fyzickou přípravu. Kolektivní sport buduje týmového ducha a až 90 % hasičů volí k fyzické přípravě fotbal, florbal nebo nohejbal. Mimo to se také věnují hospodářské práci na stanici samotné.

V 19:00 hodin se hasiči scházejí ke společné debatě, ve které zhodnotí celý den, chystá se i předběžné hlášení stavu pro další směnu. Po večeři se stanice postupně proměňuje v klidné místo. Během noci stanice utichne natolik, že jediné, co by tento klid mohlo narušit, jsou výjezdy na zásahy.

Ráno v 6:00 hodin čeká hasiče budíček a do konce směny zbývá už jen hodina. Ta je věnována předání služby následující směně. Za 48 hodin se celý tento cyklus zopakuje. 

Jak probíhají pracovní dny hasičů?    

Příslušníci HZS Jihomoravského kraje vykonávají pracovní dobu služby rozvrženou rovnoměrně (tzv. „denní směna“, která má týdenní pracovní dobu 37,5 hodin), nebo nerovnoměrně (tzv. „směna“).

Ta zde probíhá ve třech směnách označených A, B a C. Každá z nich zajišťuje připravenost jednotky jako celku v průběhu 24 hodin. Tím se zajistí nepřetržitý provoz, kdy příslušníci pracují v cyklu, který umožňuje pokrytí 24 hodin služby denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Hasiči tedy pracují v cyklu 24 hodin směna – 48 hodin mezisměnové volno. Střídání směn probíhá v 7:00 ráno. Směna se dělí na 16 hodin aktivního výkonu a 8 hodin nařízené pohotovosti v místě výkonu služby, což zahrnuje i přestávky na jídlo a odpočinek. Bývá 10 směn za měsíc, to znamená, že jsou hasiči 240 hodin měsíčně v práci.

Jak vypadá ideální den hasiče v práci? 

„Já to mám v hlavě nastavené od začátku, co jsem přišel k hasičům, tak, že bych nejradši nikam nevyjížděl, protože pokaždé jedu k nějakému cizímu neštěstí. Nejlepší pro nás je, když se nic špatného neděje.“

Co hasičům leze na nervy? 

„Určitě bezohlednost řidičů. Nemusí jít o úmysl, takový snad nikdo není, ale spíš o neschopnost řidičů vidět o krok dopředu. Jaké může mít nedozírné následky špatně zaparkované auto? Vždyť je jen tady v zatáčce, jedním kolem na chodníku… Jenže naše těžkotonážní auto má problém se pak na sídlišti vytočit a to může skončit katastrofou.“ 

Na odtah čekat nemůžeme. Jak to řešíme? Když jde o centimetry a situace to dovolí, zkusíme s autem takzvaně cuknout, vlastními silami ho posunout. Pokud nám ale pár centimetrů nestačí, musíme zastavit před autem a hadice si dotáhnout v plné polní po svých. Pak už nejde o vteřiny, ale minuty…“  Je tedy důležité, aby řidiči parkovali ohleduplně.


Další aktuality