Co dělat, když hoří?

Oheň je dobrým sluhou, ale někdy zlým pánem! To, jak se zachováme při vzniku požáru, může zachránit životy a domovy. Jste si jisti, že víte, jak v nouzi postupovat?

Co dělat, pokud vznikne požár?

Vznikne-li požár, snažte se jej okamžitě uhasit nebo zamezit jeho rozšíření. V případě, že nemáte situaci pod kontrolou, neriskujte a neprodleně následujte tyto kroky:

Nepanikařte.

Rozhodně volejte na tísňovou linku 150 nebo 112. Důležité je operátorovi sdělit: „Co? Kde? Kdo?“

  • Co se stalo?
  • Kde se to stalo?
  • Kdo volá – představit se.

Dbejte hlavně na svoje vlastní bezpečí.

Nezapomeňte varovat i ostatní lidi v okolí – boucháním na dveře a voláním „HOŘÍ“.

Zkontrolujte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí další lidé nebo zvířata; pokud ano, pokuste se je zachránit, nebo si zapamatujte, kde se nachází a sdělte to záchranářům.

Zabezpečte uzávěr plynu a vypněte elektrický proud.

Co nejrychleji opusťte objekt, ve kterém hoří. Pokud je to možné, vezměte si s sebou pouze nezbytné věci, jako jsou doklady, léky a peníze.

Proveďte samovolnou evakuaci – lidé se v zájmu vlastního bezpečí evakuují podle svého uvážení. Shromážděte všechny osoby na bezpečném místě mimo ohrožený prostor.

Při opouštění zasaženého místa se pohybujte co nejblíže k podlaze, kde je vzduch čistší.

Věděli jste, že největší nebezpečí nezpůsobují samotné plameny, ale kouř? 

Proto když zpozorujete kouř, snažte se zabránit jeho šíření tím, že zavřete a utěsníte dveře, zejména u podlahy. Nevstupujte do již zasažených a zakouřených prostor.

Můžete si vytvořit ochrannou roušku z vlhké látky, a pokud je to možné, přetáhněte si mokrý oděv nebo deku přes hlavu.

Když nemůžete opustit budovu nebo jste někde uvězněni kvůli hořícímu prostoru či silnému kouři, pokud možno zůstaňte v místnosti bez průvanu, kde není požár, okamžitě uzavřete dveře a utěsněte je ideálně mokrým hadrem, dekou nebo jiným materiálem. Zároveň z okna místnosti volejte „HOŘÍ!“ nebo použijte jiný způsob signalizace, jako je vyvěšení prostěradla, deky, ručníku či části oblečení ven z okna, aby o vás hasiči věděli, kdybyste ztratili hlas nebo vědomí. Vyčkejte pod oknem na záchranu hasičů.

Jak předcházet požáru?

  • Nenechávejte bez dozoru otevřený oheň (svíčky, krb, sporák apod.). Nezapomeňte vypínat elektrické a plynové spotřebiče.
  • Buďte vybaveni funkčním hasicím přístrojem. Do domácnosti doporučujeme práškový hasicí přístroj – ten je univerzální a můžete jej použít na elektriku, domácí spotřebiče, oleje, plyny a další běžné vybavení v domácnosti.
  • Mějte doma požární hlásiče – platí heslo „lepší když vás budí hlásič než hasič“. Z praxe záchranářů vyplývá, že včasné zjištění požáru je rozhodující pro záchranu lidských životů a hlásiče požárů výrazně zvyšují šance na přežití. Ve státech, jako jsou např. USA, Švédsko nebo Velká Británie, je požární hlásič na rozdíl od ČR naprosto běžnou součástí domácností.
  • Parkujte tak, ať hasiči neztratí ani vteřinu!
  • Další informace o hlásičích požáru.

Záchranářská ulička 

Záchranářská ulička je klíčovým prvkem umožňujícím plynulý průjezd vozidel s přednostní jízdou. Na dálnicích a silnicích s více pruhy musí být vytvořena záchranářská ulička, což znamená minimálně tři metry prostoru mezi levým nejrychlejším pruhem a pruhem vedle něj. Řidiči mají povoleno vjet na krajnici nebo střední dělící pás, a to za účelem umožnění průjezdu sanitkám a hasičům.

Aby se to lépe pamatovalo, můžete si představit, že vaše pravá ruka na stole reprezentuje silnici, kde palec představuje levý pruh a ostatní prsty jsou ostatní pruhy, přičemž mezi palcem a ukazováčkem je větší prostor – záchranářská ulička. Cílem řidičů v levém pruhu je přejet co nejvíce doleva, zatímco řidiči v ostatních pruzích se snaží ustoupit co nejvíce doprava. Je důležité pamatovat na tento manévr i při vstupu do kolony, protože může být způsobena dopravní nehodou, ke které směřuje záchranná služba. Udržujte vždy dostatek prostoru před svým vozidlem, abyste mohli kdykoliv vytvořit záchranářskou uličku.


Další aktuality