BONUSOVÉ VIDEO OTÁZKY

  • Čtyři různé situace a vždy jen jedno správné řešení. Jak byste postupovali v reálném provozu? 
  • Jedná se o nesoutěžní otázky, v závěru testu jsou uvedeny správné odpovědi pro kontrolu správnosti vašich odpovědí.

1. Ve vyobrazené dopravní situaci řidič:

A) musí vnímat riziko špatně viditelných chodců, kteří se pohybují bez retroreflexních prvků, které chodci v obci nemusí mít povinně na sobě.

B) lépe vnímá chodce, kteří jsou v obci povinni mít na sobě prvky z retroreflexních materiálů.

C) musí použít dálková světla po celou dobu objíždění chodců pohybujících se po pozemní komunikaci, kteří nepoužijí oděv a vybavení z retroreflexních materiálů.

2. Řidič motorového vozidla z výhledu v dopravní situaci:

A) porušil pravidla silničního provozu tím, že odbočil přes vyhrazený jízdní pruh.

B) mohl odbočit vpravo, přičemž nesměl ohrozit a omezit vozidla jedoucí ve vyhrazeném jízdním pruhu.

C) mohl odbočit vpravo bez ohledu na vozidla jedoucí ve vyhrazeném jízdním pruhu, která nesměla ohrozit a omezit vozidla odbočující z průběžného pruhu.

3. Jako řidič vozidla z výhledu:

A) na hlavní pozemní komunikaci nemusím reagovat na hrozící nebezpečí střetu, ostatní účastníci jsou povinni odvrátit hrozící nebezpečí střetu, které jsem nezavinil.

B) na hlavní pozemní komunikaci nemám povinnost sledovat ostatní účastníky provozu.

C) mám povinnost sledovat situaci provozu, abych v případě nutnosti mohl včasnou reakcí odvrátit hrozící nebezpečí střetu i přesto, že jsem na hlavní pozemní komunikaci.

4. Jakou dopravní situaci byste vyhodnotili jako nejvíce nebezpečnou?

A) rychlý, rovný úsek vozovky

B) protijedoucí vozidlo

C) odbočující vozidlo

1. A

2. B

3. C

4. C