Soutěž Bezpečně Brnem

Soutěž Bezpečně Brnem 2020 je za námi!

Soutěž Bezpečně Brnem 2020 skončila a chceme poděkovat všem soutěžícím, kteří se do ní zapojili. Bylo to téměř 1000 lidí, kteří prokázali, že problematika bezpečnosti v dopravě je zajímá. Věříme, že všichni, kteří prošli naším náročným přezkoušením, se stanou ambasadory bezpečnosti dopravy v ulicích města Brna a jejich příkladné chování bude inspirací pro všechny ostatní účastníky dopravního provozu.

  1. Z naší edukativní soutěže Bezpečně Brnem se už stala tradice, proto se na ni opět můžete těšit za rok. Sledujte naše stránky a facebook a dozvíte se o ní včas.