Bezpečné Vánoce

O projektu

Odbor dopravy Magistrátu města Brna pořádal v průběhu vánočních prázdnin soutěž Bezpečné Vánoce, která byla určená pro žáky čtvrtých až sedmých tříd brněnských základních škol. V roce 2021 proběhl již 15. ročník.

Soutěž byla zaměřena na znalost pravidel silničního provozu. Pro žáky bylo připraveno celkem 20 soutěžních otázek (vždy jedna správná odpověď ze tří možností) a pro rodiče pak 10 nesoutěžních otázek. Zapojit se mohli i sourozenci, prarodiče, atp., přičemž cílem bylo, aby se děti naučily bezpečně orientovat v silničním provozu. Z bezchybných testů se losovalo 10 výherců, kteří obdrželi hodnotné ceny.

Výsledky roku 2020

Do 14. ročníku se zapojilo 62 základních škol z Brna. Z celkem 12 596 testů, které na tyto školy odešly, se vrátilo 127 bezchybně vyplněných testů. Z těch bylo vylosováno 10 vítězů.

Otestujte se: 5 otázek, které v roce 2020 dělaly největší problém

1. Dopravní značka znamená:

A) přednost protijedoucích vozidel

B) obousměrný provoz

C) přednost před protijedoucími vozidly

2. Oba cyklisté

A) nemohou projet křižovatku současně

B) musí dát přednost červenému vozidlu

C) mohou projet křižovatku současně jako první

3. Cyklista, který vede jízdní kolo

A) musí užít levé krajnice vozovky

B) musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky

C) zvolí si pravou nebo levou stranu vozovky

4. Kdo se pohybuje na kolečkových bruslích

A) je řidič nemotorového vozidla

B) je chodec

C) není chodec

5. Dopravní značka s dodatkovou tabulkou

A) dovoluje vjezd cyklistům

B) označuje jízdní pruh pro cyklisty

C) zakazuje vjezd cyklistům

1. C

2. C

3. B

4. B

5. A