Bezpečné Vánoce

O projektu

Odbor dopravy Magistrátu města Brna pořádal v průběhu vánočních prázdnin soutěž Bezpečné Vánoce, která byla určená pro žáky čtvrtých až sedmých tříd brněnských základních škol. V roce 2021 proběhl již 15. ročník.

Soutěž byla zaměřena na znalost pravidel silničního provozu. Pro žáky bylo připraveno celkem 20 soutěžních otázek (vždy jedna správná odpověď ze tří možností) a pro rodiče pak 10 nesoutěžních otázek. Zapojit se mohli i sourozenci, prarodiče, atp., přičemž cílem bylo, aby se děti naučily bezpečně orientovat v silničním provozu. Z bezchybných testů se losovalo 10 výherců, kteří obdrželi hodnotné ceny.

Výsledky roku 2021

Do 15. ročníku se zapojilo 63 základních škol z Brna. Z celkem 11 796 testů, které na tyto školy odešly, se vrátilo 305 bezchybně vyplněných testů. Z těch bylo vylosováno 10 vítězů. Slavnostní předání cen výhercům soutěže proběhlo 22. března 2022 v sále Rady města Brna.

Otestujte se: 5 otázek, které v roce 2021 dělaly největší problém

1. Cyklista projede křižovatkou jako

A) první

B) poslední

C) druhý

2. Na příkaz dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“

A) musí řidič zastavit vozidlo před touto značkou

B) musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled

C) musí řidič zastavit vozidlo jen v případě, když vidí přijíždějící vozidla na hlavní pozemní komunikaci

3. V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy

A) smí cyklista užít kterýkoliv jízdní pruh

B) smí cyklista levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování

C) smí cyklista vždy užít jen pravý jízdní pruh

4. „Chodec“

A) je i osoba, která vede jízdní kolo

B) je výhradně jen kráčející osoba

C) není osoba, která se pohybuje na lyžích nebo kolečkových bruslích

5. Cyklista mladší 10 let smí na pozemní komunikaci na jízdním kole jet

A) samostatně

B) pouze pod dohledem osoby starší 18 let

C) pouze pod dohledem osoby starší 15 let

1. C

2. B

3. B

4. A

5. C