Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála – Líšeň Holzova

Základní informace o projektu:

Obyvatelům staré Líšně se v budoucnu výrazně zjednoduší cestování do centra města. Město Brno totiž připravuje obnovu tramvajové trati ze Stránské skály na Holzovu ulici, díky které získá Líšeň další tramvajové spojení s centrem města.

Pozemky mezi Líšní a Stránskou skálou jsou v územním plánu vymezeny jako rozvojové, takže se na nich plánuje výstavba. Vedení města chce zabránit tomu, aby se v této části opakovaly potíže, se kterými se nyní potýkají obyvatelé sídliště Kamechy v Bystrci. Tam přibylo obrovské množství obyvatel a napojení na městskou hromadnou dopravu s dostatečnou kapacitou se řeší až nyní. Jestliže dojde o obnově trati už nyní, tedy ještě před zahájením případné výstavby, předejde se mnoha dalším potížím do budoucna.

Obnovená trasa kopíruje původní koleje, které jsou od 90. let minulého století zcela nevyužívané. Povede od konečné u Stránské skály do areálu Technického muzea na Holzově, kde vznikne možnost přestupu na autobusové linky. Výhodou této trasy je to, že tramvajová trať zde stále existuje a drážní těleso je možné využít. Obnova původní trati je snadnější, než vytyčení a stavba zcela nové trasy.

Strategický cíl
Zvýšit integraci udržitelných druhů dopravy (podíl multimodálních cest) a zrychlit veřejnou dopravu (cestovní rychlost na referenčních cestách MHD o 15% vyšší v roce 2030)
Specifický cíl
Zlepšení dostupnosti hromadnou dopravou ve všech částech města
Stav
Příprava projektu
Náklady (tis. Kč)
550 000
Investor
dopravní podnik