Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny

Základní informace o projektu:

Potřeba vybudovat zastávku MHD vyvstala historicky po otevření MZK a převodu dopravně-správních agend do budovy MMB na Kounicově ulici, a to s cílem zajistit pohodlnou celodenní dopravní obslužnost místa s vysokou koncentrací administrativní, občanské a bytové výstavby zkrácením docházkových vzdáleností od stávajících zastávek (tramvaj – zastávka Nerudova, tramvaj a trolejbus – zastávka Klusáčkova nebo z ul. Veveří od tramvajových zastávek Rybkova nebo Tábor).

Investice předpokládá plnohodnotnou obousměrnou zastávku MHD pro autobusovou i tramvajovou dopravu.

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Zvýšení kvality infrastruktury a vozového parku pro veřejnou dopravu
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
6 450
Investor
město