Výstavba stojanů na kola

Základní informace o projektu:

Postupný nárůst cyklistické dopravy ve městě Brně s sebou přináší i nárůst poptávky po možnostech parkování jízdních kol. Z důvodu, že statutární město Brno podporuje legální parkování jízdních kol ve stojanech k tomu určených a z důvodu, že jejichž současná síť je nedostatečná, byl vytvořen seznam lokalit, které jsou doporučeny k prověření k odkládání jízdních kol. V seznamu jsou zachycuje požadavky města, městských částí a občanů na doplnění stávající sítě městských stojanů. Na základě těchto požadavků byl zpracován návrh etapizace jejich prověření a následné realizace. Rada města Brna v září roku 2019 odsouhlasila, že první a druhá etapa bude prověřena a zrealizována v průběhu roku 2020.

V rámci obou etap bude prověřeno 366 lokalit. Lokality z těchto prvních dvou etap si můžete prohlédnout na www.brno.cz/cykloaplikace (v záložce Obsah mapy, Stojany na kola, Lokality k prověření). V následujících letech budou postupně prověřovány další lokality. Nově byl vytvořen i návrh mobilního městského stojanu na kola, který by měl urychlit samotnou realizaci. Jedná se o stojan na jízdní kolo ve tvaru obráceného „U“ z nerezu, který se tak bude vzhledem podobat dosud realizovaným městským stojanům, avšak realizace bude bez nutnosti stavebních prací.

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Propojení cílů bezpečnými a atraktivními trasami pro cyklisty a pěší
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
18 000
Investor
město