Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorska

Základní informace o projektu:

Předmětem investice je vybudování komunikace pro cyklisty a pěší mezi obcemi Tuřany a Dvorska. Investice bude zahrnovat vybudování obousměrné stezky pro pěší a cyklisty v šířce 2 m a délce cca 2,1 km. IZ předpokládá, že cyklostezka bude začínat na konci parcely č. 2065/86 a bude pokračovat podél komunikace (parcela č. 4127, 223 7 a 409) po pravé straně ve směru do Dvorsk. U vjezdu do Dvorsk (parcela č. 407) bude převedena na protější levou stranu, kde bude také ukončena (před parcelou č. 448). V současnosti je veškerá doprava z Tuřan do Dvorsk vedena výhradně po silnici 11/417 po ulicích Pratecká a Zapletalova. Silnice má nedostatečné šířkové i technické parametry. Podél cyklostezky bude vybudováno veřejné osvětlení. 

Silnice 11/417 vedoucí z Tuřan do Dvorsk má nedostatečné šířkové i technické parametry, pěší a cyklisté se pohybují po okraji vozovky přímo v jízdních pruzích. Úsek Tuřany -Dvorska je spolu s navazujícím úsekem Dvorska -Kobylnice jedinou částí cyklotrasy č. 5005 (,,Brněnské kolečko“) vedenou v extravilánu po silnici II. třídy. Z obce Dvorska je nutné vyjíždět za základní občanskou vybaveností do Tuřan nebo dále do Brna, ale vzhledem k nedostatečné obsluze Dvorsk veřejnou dopravou je nutné docházet tuto vzdálenost pěšky, případně se dopravit na kole nebo autem

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Propojení cílů bezpečnými a atraktivními trasami pro cyklisty a pěší
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
28 800
Investor
město