Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Lesná-Soběšice

Základní informace o projektu:

Předmětem investice je výstavba chybějící stezky pro pěší a cyklisty podél komunikace III/379 15 ulice Dusíkova v úseku Lesná – Soběšice .

Silnice vykazuje nedostatečnou šířku, vysoké intenzity motorové dopravy, resp. vysoké rychlosti na ní dosahované, lesní cesty pak špatný technický stav povrchu, resp. nedostatečné šířky. Nebezpečí plynoucí z neustále se zvyšujícího provozu na silnici stahuje stále více uživatelů na lesní cesty. Tam pak dochází ke kolizím mezi pěším provozem a cyklisty, zvláště při jízdě z kopce. Denní intenzita cyklistů je v těchto místech cca 180 cyklistů ve všední den a 250 cyklistů o víkendech (údaje k roku 2016). 

Na silnici je ze strany Jihomoravského kraje plánováno rozšíření komunikace. Na základě předběžného projednání se zjistilo, že nehrozí kolize mezi předpokládanou trasou stezky pro pěší a cyklisty a odvodněním rozšířené komunikace, tuto investici je tedy možno realizovat nezávisle. Nicméně investičního proces bude pro jistotu i komunikován s Jihomoravským krajem.

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Propojení cílů bezpečnými a atraktivními trasami pro cyklisty a pěší
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
10 388
Investor
město