Východní komunikační obchvat MČ Slatina

Základní informace o projektu:

Navrhovaný obchvat sil. III/15286 mezi ul. Hviezdoslavova (silnice II/430) a ul. Šlapanickou (silnice III/15286) se nachází na východním okraji městské části Brno – Slatina. Území ve kterém byly vypracovány tři varianty řešení, je vymezené zástavbou podél stávající sil. III/15283, která představuje velmi důležitou tangenciální spojnici dopravní obsluhy na východní straně Brna a je vedena po ulicích Tuřanka, Malachova, Krejčího a Bedřichovická.

Potřeba realizace silničního obchvatu vychází z výhledových aktivit v zájmovém území podle územních plánů Brna a Šlapanic. Jedná se o hustě zastavěné území s vysokým podílem výrobních aktivit. Ve Šlapanicích vyrůstá průmyslová zóna podél silnice III/15286, která vyvolá zvýšený provoz zejména TNV. Uvedené silnice III. třídy jsou dnes zcela nepostradatelnými spojnicemi sídlišť Slatina, Líšeň, Šlapanice s městskými částmi, jako jsou Tuřany, Chrlice včetně napojení na dálnici D1 – křižovatka Slatina.

Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Dobudování sítě sběrných komunikací a vazeb na nadregionální síť
Stav
Příprava projektu
Náklady (tis. Kč)
53 645
Investor
město, kraj