Východní komunikační obchvat MČ Slatina

Základní informace o projektu:

Stávající dopravní situace na ulici Krejčího a především v křižovatce Matlachova, Krejčího a Šlapanická je taková, že je nutno realizovat náhradní trasu, která by byla schopna odlehčit tomuto přetíženému dopravnímu uzlu. Tato nová komunikace bude mít parametry dvoupruhové komunikace. 

Navrhovaný obchvat je první etapou celkového komunikačního řešení. Druhou etapou je propojení obchvatové komunikace s dálniční křižovatkou.

Detailní informace

Ke stažení:

Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Dobudování sítě sběrných komunikací a vazeb na nadregionální síť
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
14 840
Investor
město