Vodojem Útěchov – rekonstrukce armaturní komory a technologie

Základní informace o projektu:

Jedná se o projekt, v jehož rámci bude provedena rekonstrukce stavební a technologické části armaturní komory vodojemu Útěchov a současně i elektro části tohoto vodojemu.

Provedená rekonstrukce přispěje ke zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v zájmové lokalitě.

  • Začátek prací: únor 2021
  • Předpokládané ukončení stavby: září 2021
  • Cena projektu: 10.799.891,- Kč bez DPH

Detailní informace

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stavební a technologické části armaturní komory vodojemu Útěchov a současně i elektro části tohoto vodojemu. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur, které jsou na hranici životnosti v armaturní komoře. V rámci rekonstrukce se počítá s osazením nových armatur včetně rekonstrukce navazujících technologických částí, elektro, dálkových přenosů, MaR, tak aby byl zajištěn bezproblémový provoz a dálkové řízení přítoku vody. Rekonstrukce se netýká čerpací technologie do vodojemu Vranov. Součástí stavby je rovněž provedení obnovy příjezdové komunikace ze zámkové dlažby. 

Časová osa

Začátek prací

únor 2021

Předpokládané ukončení stavby

září 2021
Strategický cíl
Zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v zájmové lokalitě
Stav
Dokončeno
Náklady (tis. Kč)
10 799
Investor
Statutární město Brno