Vodojem Lesná 2.tl.p. – rekonstrukce armaturní komory a technologie

Základní informace o projektu:

Jedná se o projekt, v jehož rámci bude provedena rekonstrukce armaturní komory a technologie v objektu VDJ Lesná 2. tl. p.

Provedená rekonstrukce přispěje ke zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v zájmové lokalitě.

  • Začátek prací: květen 2021
  • Předpokládané ukončení prací: prosinec 2021
  • Cena projektu: 5.899.052,- Kč bez DPH

Detailní informace

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce armaturní komory a technologie v objektu VDJ Lesná 2.tl.p. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur v armaturní komoře vodojemu, které jsou za hranicí životnosti a to včetně potrubí nátoku na čerpací stanici ČS Soběšice. V rámci rekonstrukce bude osazeno nové potrubí v armaturní komoře vodojemu a to včetně armatur a bude provedena rekonstrukce navazujících technologických částí – elektro, dálkových přenosů a MaR, tak aby byl zajištěn bezproblémový provoz a dálkové řízení přítoku vody. Součástí stavby je také rekonstrukce vstupního objektu, snížení energetické náročnosti provozu a zvýšení bezpečnosti objektu.

Časová osa

Začátek prací

květen 2021

Předpokládané ukončení prací

prosinec 2021
Strategický cíl
Zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v zájmové lokalitě
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
5 899
Investor
Statutární město Brno