VMO Ostravská

Základní informace o projektu:

  • 300 m dlouhý most
  • 100 m dlouhý tunel

Mimoúrovňová křižovatka Ostravská radiála tvoří ve výhledovém systému provozu v Brně klíčovou úlohu v rámci napojení na Velký městský okruh. Doprava po Brně bude po dokončení projektu plynulejší, protože odvede vozidla z rušných ulic. Řidiče pohodlně vyvede na Ostravu, Vídeň, Bratislavu nebo Prahu i do přilehlých městských částí. Zároveň se zlepší kvalita ovzduší, protože plynulá doprava nepředstavuje takovou ekologickou zátěž jako auta popojíždějící v kolonách. Ostravská radiála spojí dálnici D1 s Velkým městským okruhem.

Časová osa

Zpracování technicko-ekonomické studie

leden 2016

Schválení záměru projektu

leden 2020

Vydání územního rozhodnutí

leden 2023

Zahájení stavby

leden 2026

Uvedení do provozu

leden 2029
Náklady (tis. Kč)
3 640 000