Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ulice Šámalova

Základní informace o projektu:

Město Brno proměňuje bývalý průmyslový areál v Židenicích na moderní čtvrť, která nabídne rodinám, studentům i podnikatelům přívětivé místo k žití a realizaci. Výstavba Nové Zbrojovky proběhne v šesti etapách, během kterých se postupně vystaví byty, kanceláře a prostor pro rekreaci. Zahrnuta je také výsadba zeleně či budování cyklostezky. Start projektu je datován na červen 2024.

Klíčové je kvalitní dopravní napojení, které bude realizováno v prvních dvou etapách. Aktuálně dochází k rozvoji jižní části. Na zrekonstruovanou ulici Šámalovu naváže 28 metrů široká městská třída, čímž dojde k propojení severní a jižní části Nové Zbrojovky. Oprav se dočká také ulice Zábrdovická. Původním záměrem bylo zrekonstruovat 200 metrů vozovky, což by bylo pro účely projektu dostačující.
Po následném projednání tohoto záměru s městem Brnem a zpracování dopravního masterplanu území bylo rozhodnuto o rekonstrukci 300 metrů vozovky spolu s tramvajovou tratí mezi zastávkami
Vojenská nemocnice a Kuldova. Tím se naváže na projekt Brna z roku 2019, který řeší odhlučnění tramvajové trati Cejl – Zábrdovická. 

Nevyhnutelnou část rekonstrukce tvoří posun tramvajové trati, čímž dojde k výluce linky během stavebních prací. Jejich předběžný termín je stanoven na léto 2025. Spolu se stavbou nové komunikace v ulici Šámalova dojde ke kompletnímu odstranění nelegálních parkovišť a chátrajících průmyslových objektů v této oblasti, revitalizaci vjezdů či k výsadby zeleně. Cílem projektu je vybudovat funkční integrovaný prostor pro automobily, cyklisty i chodce.   

Po revitalizaci pokryje území Nové Zbrojovky až z jedné třetiny zeleň, která zde momentálně zcela schází. Situována bude primárně v oblasti kolem řeky Svitavy v podobě sportovně-relaxačního parku. Jeho plánovaná rozloha činí dva hektary. Na tomto území vznikne dále více než hektarové náměstí, které bude obklopeno menšími stromy poskytujícími stín a prostor k posezení a relaxaci. Mimo jiné
se každá ulice dočká výsadby stromořadí.

Za projektem stojí kancelář Kuba & Pilař architekti s.r.o., která v roce 2018 vyhrála architektonicko-urbanistickou soutěž s cílem určit nejvhodnější řešení území Nové Zbrojovky. Kancelář zpracovala Masterplan definující novou podobu čtvrti. Na projektu se dále podílí CPI Property Group, jedna z nejvýznamnějších realitních skupin zaměřujících se na dlouhodobé investice a pronájmy nemovitostí primárně ve východní a střední Evropě a Německu. Město Brno uzavřelo tuto smlouvu v roce 2021. Plánované dokončení projektu na stanoveno na listopad 2025.

Časová osa

Začátek rekonstrukce ulice Šámalova

červen 2024

Dokončení rekonstrukce ulice Šámalova

listopad 2024

Začátek rekonstrukce ulice Zábrdovická

duben 2025

Dokončení rekonstrukce ulice Zábrdovická

listopad 2025
Stav
Realizace projektu