Úprava schodiště Stará osada

Strategický cíl
Zvýšit počet a kvalitu veřejných prostor (nárůst podílu spokojených obyvatel města s veřejnými prostory o 30 % do r. 2030)
Specifický cíl
Rozvoj bezbariérovosti ve veřejném prostoru a veřejných budovách
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
3 000
Investor
město