Ul. Pisárecká úprava zastávek MHD „Anthropos“ a stezka pro chodce a cyklisty

Základní informace o projektu:

Investice řeší zlepšení dopravní situace na ulici Pisárecké v úseku mezi řekou Svratkou a ulicí Ant. Procházky. Předmětem investice je přemístění zastávek autobusů na ul. Pisárecké, a to zastávky směrem z centra do souběžného cyklistického pruhu a propojení této se zastávkou MHD na ul. Veslařské chodníkem pro pěší. Zastávka směrem do centra bude posunuta blíže k řece Svratce. Dále bude stávající stezka pro chodce a cyklisty, která vede od Anthroposu směrem na MČ Jundrov, nepojena dvěma novými rameny na nově budovaný přechod pro pěší a přejezd pro cyklisty přes ul. Pisáreckou, který je situován u křižovatky s ul. Veslařskou.

Ulice Pisárecká je významnou součástí komunikačního systému města Brna. Zajišťuje spojení mezi centrem města a VMO s MČ Kohoutovice, Nový Lískovec a dále Žebětín a Bosonohy. Tato skutečnost vyvolává zejména ve špičkách vysokou koncentrací osobní automobilové a nekolejové hromadné dopravy. Tyto dopravné proudy kříží pohyb pěších a cyklistů po komunikaci, která vede od Anthroposu směrem k MČ Jundrov. Tato je situována na pravém břehu řeky Svratky a přes ulici Pisáreckou přechází formou přechodů pro pěší a přejezdů pro cyklisty. Stávající přechod pro pěší je zhledem k velké frekvenci aut, pěších a cyklistů rizikový. Další problém vyvolává umístění zastávek autobusů na obou stranách ulice a živelné přecházení cestujících.   

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Zvýšení kvality infrastruktury a vozového parku pro veřejnou dopravu
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
5 101
Investor
město