Trolejbusová vozovna Komín

Základní informace o projektu:

Předmětem projektu je odstranění statických a a stavebně technických poruch konstrukcí a rekonstrukce technického vybavení trolejbusové vozovny, dále modernizace některých fyzicky i morálně opotřebených technologických zařízení, které se projevily po více než 20 letech provozu a v neposlední řadě zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Důvodem rekonstrukce je zajištění dalšího bezpečného fungování vozovny DPMB a s tím související zajištění bezproblémového chodu trolejbusové dopravy v Brně. 

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Zvýšení kvality infrastruktury a vozového parku pro veřejnou dopravu
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
213 000
Investor
město