Tramvajová trať Plotní

Základní informace o projektu:

Tramvajová trať Plotní je jeden z nejzásadnějších strategických projektů města Brna. Předsevzal si za cíl nejen přeložení tramvajové trati z ulice Dornych do ulice Plotní, ale také nové dopravní řešení, které povede ke zlepšení průjezdnosti celou lokalitou. Součástí akce je také nahrazení staré kanalizace, vodovodu, plynovodu, jakož i všech kabelových sítí za nové z moderních materiálů.

 • Začátek prací: 2018
 • Předpokládané ukončení prací: srpen 2021
 • Cena projektu: 2.1 miliardy Kč

Detailní informace

Jedním z klíčových strategických projektů z oblasti dopravní infrastruktury města Brna je přeložka tramvajové trati z ulice Dornych do ulice Plotní. Toto řešení významnou měrou pomůže k oddělení veřejné tramvajové dopravy od dopravy individuální. Nejvýznamnějším přínosem projektu je zejména zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v centru města, eliminace potenciálně nehodových míst v dopravním provozu, jakož i každodenních kongescí v místech s kumulací vozidel MHD a IAD.
Dalšími přínosy projektu jsou:

 • vybudování rychlého, kapacitního a spolehlivého propojení centra Brna s autobusovým nádražím Zvonařka a oblastí Komárov
  zkrácení tras tramvajových i autobusových linek při zachování standardu dopravní obslužnosti oblasti
 • odstranění problematického křížení tramvajové trati a čtyřproudové komunikace Svatopetrská s napojením na dálnici D1 a D2
 • vytvoření kapacitní pozemní komunikace v uvolněné ulici Dornych
 • vybudování bezbariérových zastávek MHD
 • bezbariérové propojení autobusového nádraží Zvonařka a tramvajové sítě MHD bez nutnosti zdlouhavých pěších přesunů
 • snížení negativních dopadů na životní prostředí (především hluk, vibrace a imise v ovzduší)

Časová osa

Zahájení prací

květen 2018

Dokončení prací

červenec 2021
Strategický cíl
Zvýšit integraci udržitelných druhů dopravy (podíl multimodálních cest) a zrychlit veřejnou dopravu (cestovní rychlost na referenčních cestách MHD o 15 % vyšší v r. 2030)
Specifický cíl
Zvýšení cestovní rychlosti pro veřejnou dopravu
Stav
Dokončeno
Náklady (tis. Kč)
2 171 000
Investor
město