Terminál starý Lískovec

Základní informace o projektu:

U železniční trati ve Starém Lískovci vyroste nová stanice, na kterou navážeme přestupní terminál městské hromadné dopravy.

Cesta od Zastávky u Brna nebo od Rosic do jihozápadní části města, kde najdete třeba fakultní nemocnici nebo univerzitní kampus, to je dnes taková malá Odyssea. Netrvá sice deset let, ale nepohodlných přestupů a všelijakých jiných dobrodružství na ní zažijete víc než dost. Všechno přitom změní plánovaná modernizace tratě a výstavba nové zastávky a dopravního terminálu ve Starém Lískovci.

Přestupní uzel vznikne na ulici U Leskavy a cestující na něm pohodlně přesednou z elektrických vlaků na trolejbusy, které je dovezou nejen do kampusu nebo k nemocnici, ale až na Mendlovo náměstí v centru Brna. Lidé tak ušetří čas a veškeré cestování bude rychlejší, pohodlnější a zároveň i bezpečnější.

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Zvýšení kvality infrastruktury a vozového parku pro veřejnou dopravu
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
169 835
Investor
město