Systém parkování P+R

Základní informace o projektu:

Do roku 2023 vznikne v Brně přes 4000 parkovacích míst typu P+R. Jednotlivé plochy budou mít kapacitu od 300 do 2 000 míst. Kromě dosavadního parkoviště P+R u Ústředního hřbitova by měla stání tohoto typu vzniknout na následujících místech:

Přes dva tisíce míst by mělo vzniknout u Fakultní nemocnice Brno, stovky pak u Dětské nemocnice, Nemocnice Milosrdných bratří nebo v ulici Tomešova poblíž Masarykova onkologického ústavu, dále v ulicích Sportovní, Purkyňova, Veveří a Šumavská, Jemelkova, Akademická, ale i u nádraží v Králově Poli nebo u společnosti Zetor v Líšni.

Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Rozvoj systémů P+R K+R P+G
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
1 643 000
Investor
město