Rozvoj dopravní telematiky

Základní informace o projektu:

Dopravní telematika v sobě integruje telekomunikační a informační technologie s dopravním inženýrstvím s cílem dosáhnout v rámci stávající dopravní infrastruktury, vzrůstu přepravních výkonů, bezpečnosti dopravy a zvyšování komfortu uživatelů dopravní infrastruktury. 

Předmětem investice je vybudování plně funkčního souboru systémových dopravních opatření na území statutárního města Brna s důrazem na řízení provozu na komunikacích, poskytování dopravních informací, dohledový a varovný systém, parkování a sběr dat. 

Strategický cíl
Propojit dopravní a územní plánování zavést principy integrovaného dopravního plánování včetně posílení významu telematických systémů
Specifický cíl
Rozšíření dynamického řízení a inteligentních dopravních systémů
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
527 876
Investor
město