Rekonstrukce ulice Štefánikovy

Základní informace o projektu:

Rekonstrukce ulice Štefánikova je připravována již téměř 10 let, její konkrétní podoba se výrazně mění v průběhu času. V současné době je připravováno zadání technické pomoci, které by mělo konečně nastínit prostorové uspořádání ulice. 

Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Zlepšení plynulosti silniční dopravy na ochranném dopravním systému města
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
294 500
Investor
město