Rekonstrukce trianglu Semilasso

Základní informace o projektu:

Stávající území je charakterizováno poměrně vysokou koncentrací městské hromadné dopravy i individuální dopravy. Ulice Palackého je komunikací třídy C1 se samostatným tramvajovým pásem uprostřed a s přímou obsluhou přilehlého území. Ulice Kosmova je sběrnou komunikací funkční třídy B2 s dopravním zatížením cca 18 000 vozidel/24 hod. Úsek ulice Božetěchova – Kosmova – Palackého – Husitská je součástí státní silnice 1. třídy I/42. Městská hromadná doprava je zastoupena všemi druhy doprav: tramvajové, autobusové a trolejbusové včetně příměstské autobusové dopravy. Cílem chystané rekonstrukce je navrhnout kvalitní uliční prostor a uspořádání tramvajových a autobusových zastávek, zajistit větší bezpečnost chodců, zvýšit atraktivitu lokality, vybudovat nové tramvajové zastávky s možností využít je pro zastavení autobusové hromadné dopravy, umožnit bezpečné užívání lokality pro pěší a respektovat význam kulturního objektu Semilassa.

Předmětem investice je rekonstrukce tramvajové trati, vybudování nástupišť, úpravy světelné signalizace a veřejného osvětlení, výměna příslušných kabelových vedení a rekonstrukce vozovek a chodníků.

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Zvýšení kvality infrastruktury a vozového parku pro veřejnou dopravu
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
74 850
Investor
město